Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Bättre tillgänglighet genom datadriven produktionsplanering och styrning

Bättre tillgänglighet genom datadriven produktionsplanering och styrning

Föreläsare: Kerstin Gustafsson, Lars Gustafsson, Niklas Lindberg, Åsa von Post

Spår: Datadriven vård och omsorgsförbättring

Folktandvården i Östergötland formulerade en modell för datadriven produktionsplanering och styrning inom allmäntandvården på 6 veckor. Syftet var att öka måluppfyllelsen i verksamheten. Utvecklingsarbetet genomfördes med hjälp av digitala möten och digitala workshopmetoder. Nya roller tillsattes för att ta fram produktionsplanerna. Efter pilottest är modellen nu under implementering på samtliga 30 folktandvårdskliniker i Östergötland.

Region Västerbotten har en väl etablerad regionövergripande strategi för produktionsplanering och styrning. Regionen tillhandahåller strukturerade dataunderlag till verksamheterna  Att ta fram underlag är det enkla, att få styrning att hända är….

Ta del av Regionernas praktiska erfarenheter hur verksamheten kan engageras i utvecklingen och hur strukturerat produktionsplaneringsarbete lägger grunden för proaktiv styrning och därigenom bättre  och mer jämlik tillgänglighet av vård.

Språk

Svenska

Ämne

Decision Support

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Management

Föreläsare

Profilbild för Kerstin Gustafsson

Kerstin Gustafsson Föreläsare

chef Resurscentrum, projektledare
Folktandvården Region Östergötland

Kerstin Gustafsson är tandläkare och chef för Folktandvårdens Resurscentrum. Hon har många års erfarenhet som chef på olika nivåer och har i dessa roller arbetat med verksamhetsutveckling av såväl folktandvårdskliniker som organisation.

Profilbild för Lars Gustafsson

Lars Gustafsson Föreläsare

Seniorkonsult
CGI

Lars Gustafsson har varit konsult i drygt 30 år och har de senaste 8 åren arbetat med verksamhetsutveckling och digitalisering inom hälso- och sjukvårdssektorn. Andra erfarenheter omfattar bl.a. roller inom GDPR, informationssäkerhet, industriell produktion, logistik, samt utveckling och införande av datoriserade verksamhetssystem.

Profilbild för Niklas Lindberg

Niklas Lindberg Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Västerbotten

Niklas Lindberg jobbar med transformationen av hälso- och sjukvårdens nya arbetssätt vilket omfattar både struktur och kultur och bl.a. ansvarig för produktions- och kapacitetsstyrning samt FVIS (Framtidens Vård Informations System). Tidigare erfarenheter är både inom hälso- och sjukvård och företagssektorn främst inom chefs- och ledarskap både regionalt, nationellt och internationellt. Närmast kommer Niklas från en tjänst som sjukhusdirektör för ett privatsjukhus i Ho Chi Minh City i Vietnam.

Profilbild för Åsa von Post

Åsa von Post Föreläsare

Huvudplanerare
Folktandvården Region Östergötland

Åsa von Post är tandläkare och planeringschef med flera års erfarenhet som klinikchef. I sin roll som huvudplanerare inom Folktandvården Östergötland har hon ett övergripande ansvar för produktionsplaneringen.