Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Kommuner testar e-tjänster i 1177 – hur skapas nyttan?

Kommuner testar e-tjänster i 1177 – hur skapas nyttan?

Föreläsare: Christina Kling Hassler, David Ulfstrand, Linda Benedicto

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

Beskrivning: Inera utvecklar och förvaltar tjänsterna inom 1177 Vårdguiden. Sedan kommunerna som ägare till bolaget har flera utredningar och förstudier gjorts kring kommunernas möjligheter att använda 1177 Vårdguidens digitala tjänster. Nu pågår arbete med att i praktiken, i liten och avgränsad skala, testa och bedöma nyttan med 1177 för kommunens invånare och medarbetare. 

Syftet med initiativet är att undersöka om den kommunala hälso- och sjukvården, elevhälsan eller socialtjänsten har nytta av 1177:s nuvarande e-tjänster samt vägledande information på 1177 som underlättar för invånaren att hitta fram till rätt aktör i kommunen.

Argument för användande av Ineras e-tjänster: 

• Kommunerna kan köpa direkt från Inera, utan upphandling. Dessutom behöver inte tjänsterna upphandlas eller konkurrensutsättas igen vilket gör att nedlagt arbete och investeringar inte riskerar att försvinna.

• Det är fullt möjligt att samarbeta över kommun- och regiongränserna så att framtaget material kan återanvändas. Samarbete kring exempelvis tillgänglighetsdirektivet samt andra regelverk som patientdatalagen blir mer effektivt för den enskilda kommunen.

• 1177 Vårdguiden är ett starkt varumärke som många invånare använder. En samlad plats för information rörande hälsa, vård och omsorg skulle ytterligare stärka invånarens delaktighet i den egna vård- och omsorgen och öka användandet av tjänsterna över lag.  


Språk

Svenska

Ämne

Municipality eHealth

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Municipality
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Christina Kling Hassler

Christina Kling Hassler Föreläsare

Tf Medicinsk chef och överläkare
Inera

Christina är läkare med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och digitalisering av vården, både på systemnivå och i klinisk verksamhet. Hon började 2017 som Ineras verksamhetsstrateg men är nu sedan 2021 Ineras tf medicinska chef. Huvudsakligt fokus är stöd för patientens hälso- och sjukvårdsprocess samt nyttorealisering kopplat till digitalisering.
Christina är specialist inom radiologi och har arbetat 18 år som radiolog och verksamhetschef.

Profilbild för David Ulfstrand

David Ulfstrand Föreläsare

Projektledare
Inera

Arbetar sen 10-år tillbaka på Inera som projektledare. Har drivit projekt, genomfört utredningar och förstudier på Inera inom flera olika verksamhetsområden inom bolaget.

Linda Benedicto Föreläsare

Inera