Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Internationell standardisering för genomik och precisionsmedicin

Internationell standardisering för genomik och precisionsmedicin

Föreläsare: Christer Ericsson, Erik Sundvall

En översikt över arbete med internationell standardisering inom genomik och precisionsmedicin för att beskriva nyttan av internationella standarder.

Standarderna inom området förbättrar kvalitet, kompatibilitet och interoperabilitet av genomiska analyser för precisionsmedicin, vilket bör medföra ökad och snabbare användning av precisionsmedicin globalt med vinster inom hälsa och ekonomi.

Området är relativt nytt inom den internationella, inklusive europeiska, standardiseringen (ISO respektive CEN). Kommittén kommer att delta i internationellt standardiseringsarbete med målet att alltmer vara drivande i att med egna kriterier identifiera förbättringsbehov eller avsaknad av vissa standarder som kan behöva utvecklas. Kommitténs arbete kommer att ge svensk sjukvård, forskning och företag möjlighet att påverka och dra nytta av internationella standarder, för att underlätta utveckling av de nya välbehövliga produkter genom samarbete, bättre fungerande marknad med färre leverantörsinlåsningar och bättre konkurrens.

Presentationen kommer också beskriva vilka standarder som finns för vissa av dessa ändamål, diskutera användningen och peka på några förbättringsbehov.

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects

Föreläsare

Profilbild för Christer Ericsson

Christer Ericsson Föreläsare

PhD, Chief Scientific Officer (CSO)
iCellate Medical AB

Ordförande ISO TK 620 Genomik och Precisionsmedicin
Christer är en prisbelönt molekylär cellbiolog och specialist på klinisk provhantering. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar i "Cell" och andra respekterade internationella tidskrifter inom cancerns molekylära cellbiologi. Han utvecklar nya innovativa cancer-test som hälso-och sjuk-vården saknar baserat på cancer-sjukdomens biologi. Han har forskat på Salk Institute i San Diego, Kalifornien, Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige och vid State University of New York i Buffalo, New York.

Profilbild för Erik Sundvall

Erik Sundvall Föreläsare

Informationsarkitekt & hälsoinformatikforskare
Region Östergötland & Linköpings Universitet

Informationsarkitekt i Region Östergötland & hälsoinformatikforskare vid Linköpings Universitet (Inst. f. Medicinsk Teknik.)

Aktiv i standardiseringsarbete relaterat till t.ex. openEHR, SIS/ISO och Snomed CT.

Civilingenjör (IT) och Tekn. Dr. i medicinsk informatik. Vetenskapliga publikationer: https://scholar.google.com/citations?user=riUPE7QAAAAJ&hl=en