Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Digitalisering under brinnande pandemi - så konverterade Privatläkarna nästan hälften av inkommande telefonsamtal till digitala kontakter

Digitalisering under brinnande pandemi - så konverterade Privatläkarna nästan hälften av inkommande telefonsamtal till digitala kontakter

Föreläsare: Ulrika Swegmark, Unn Hellberg

Spår: Covid19

Privatläkarna i Helsingborg tog mitt under brinnande pandemi beslutet att digitalisera verksamheten med 40 anställda och ca 8000 listade patienter. Att endast ersätta fysiska besök med video skulle inte skapa några effektivitetsvinster på sikt och man tog istället tillfället i akt att ta ett helhetsgrepp kring digitaliseringen. Målbilden var att förbättra såväl tillgänglighet och flexibilitet för patienterna samt att skapa en mer hållbar arbetsmiljö och smidigare patientflöden och processer för vårdpersonalen. 

  • På två veckor lyckades Privatläkarna styra om hela 40 procent av inkommande telefonsamtal till den digitala ingången. 
  • Hela 50 procent av patienterna får svar inom 30 minuter och 90 procent får svar inom 90 min. 
  • Av patienterna skulle 94,4 procent rekommendera tjänsten till någon annan och 97 procent uppger att det fått tillräcklig information efter avslutat ärenden. 
  • Personalen upplever en lugnare och mer strukturerad arbetsmiljö där man får bättre förutsättningar till samarbete mellan yrkeskategorier för att ge patienterna bästa möjliga vård.

Faktorer som möjliggjorde den snabba omställningen var bland annat:

  • Gemensam målbild och vision väl förankrad i organisationen
  • Förståelse för vilka verksamhetsproblem man vill att den digitala plattformen ska lösa och tydlig kravställning på leverantör
  • Även vid snabb implementering är vikten av förberedelse inte att underskatta inte minst att kartlägga och bestämma flöden och processer
  • Förståelse för och en vilja att genomföra förändringsarbete som inte utgår från gamla rutiner
  • Att inte se digitala verktyg som parallell verksamhet utan som integrerad i den befintliga verksamheten
  • Medicinsk kvalitet oerhört centralt i målbild och utvärdering av det digitala förändringsarbetet

Ulrika Swegmark, VD och Pernilla Henriksson, verksamhetschef från Privatläkarna delar med sig av sina erfarenheter kring vad som krävs för framgångsrik digitalisering på kort tid. 

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Education (verification)
Welfare development,
Management
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Usability

Föreläsare

Ulrika Swegmark Föreläsare

VD Privatläkarna

Profilbild för Unn Hellberg

Unn Hellberg Föreläsare

Chief Operating Officer
Doctrin AB

Doctrin är ett företag som hjälper vårdgivare digitalisera sin verksamhet och införa digifysik vård.