Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för AI utan floskelbingo

AI utan floskelbingo Har passerat

Torsdag 20 maj 2021 09:00 - 10:00 1. Live

Moderator: Anette Falkenroth
Paneldeltagare: Anders Ekholm, Erica Bonns, Markus Lingman

Spår: Datadriven vård och omsorgsförbättring

 En panel som försöker klä av det hype-betonade och det delvis svårtillgängliga språk som finns kring AI. Konkreta exempel på nyttor och risker. Men även beskrivningar om vad man behöver göra både i den egna organisationen och gemensamt nationellt för att på bredden få fart i tillämpningen av AI.


Språk

Svenska

Ämne

AI

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Researchers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient safety

Föreläsare

Anette Falkenroth Moderator

Director of Healthcare Transformation
Knowit Health

”Hälso- och sjukvårdsbroiler” med drygt 35 år i branschen och ca 20 år i olika chefsroller. Tycker att ledarskap och ständig utveckling är det viktigaste verktyget för en fortsatt god sjukvård i framtiden.

Anders Ekholm Paneldeltagare

Analysdirektör IVO
IVO

Förflutet på regeringskansliet, bla analyschef på Socialdepartementet. Fd vVD på Institutet för Framtidsstudier. Fd ordförande på Storstockholms Diabetesförening. Mm.

Profilbild för Erica Bonns

Erica Bonns Paneldeltagare

Head of Medical
Visiba Care

Barnläkare med erfarenhet från akutsjukvård, första linjens vård, digital vård och triagering.

Profilbild för Markus Lingman

Markus Lingman Paneldeltagare

Strateg, sjukhusledningen på Hallands Sjukhus
Region Halland

Markus Lingman är överläkare, strateg och del av sjukhusledningen på Hallands Sjukhus. 2020 blev han även utnämnd till årets AI-svensk för sitt arbete med informationsdriven vård.