Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Digital mognad – hur ligger vi till i offentlig sektor och hur tar vi nästa steg?

Digital mognad – hur ligger vi till i offentlig sektor och hur tar vi nästa steg? Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 09:00 - 10:00 1. Live

Moderator: Patrik Sundström
Paneldeltagare: Jakob Algulin, Jenny Birkestad, Johan Magnusson, Magdalena Norlin-Schönfeldt, Martin Ingels, Sara Lewerentz

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Patrik Sundström

Patrik Sundström Moderator

Chief Digital Officer
Sveriges Kommuner och Regioner

Patrik Sundström är Chief Digital Officer på SKR och har lång erfarenhet av digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Jakob Algulin Paneldeltagare

Linköpings kommun

Profilbild för Jenny Birkestad

Jenny Birkestad Paneldeltagare

Affärsområdeschef
Adda Kompetens

Förnyelsebyråkrat och intraprenör med drygt 20 års chefserfarenhet från både offentlig och privat sektor. Brinner för att bidra till en offentlig förvaltning som sjuder av innovationskraft, fullt ut tillvaratar digitaliseringens möjligheter och inte minst medarbetarens och invånarens engagemang och kompetens.

Profilbild för Johan Magnusson

Johan Magnusson Paneldeltagare

Docent
Swedish Center for Digital Innovation

Avdelningschef Informatik och föreståndare SCDI. Leder forskningen kring offentlig sektors digitalisering i forskningskonsortiet digital förvaltning. Utvecklar metoder som DiMiOS, DIOS et cetera för att stötta offentliga aktörer i digital omställning.

Profilbild för Magdalena Norlin-Schönfeldt

Magdalena Norlin-Schönfeldt Paneldeltagare

Analyschef
Myndigheten för digital förvaltning

Analyschef på DIGG sedan starten 2018. Lång erfarenhet som analytiker och verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering, styrning och ledning. Disputerad nationalekonom i grunden.

Profilbild för Martin Ingels

Martin Ingels PaneldeltagareUtställare

VD
Aurora Innovation AB

VD på Aurora Innovation sedan oktober 2019.

Bakgrund från Ericsson, egna äventyr inom riskkapital, Vattenfall och senast Karolinska Universitetssjukhuset.

Civilingenjör, teknisk fysik från Lund, och MBA från INSEAD, Frankrike.

Profilbild för Sara Lewerentz

Sara Lewerentz Paneldeltagare

Digitaliserings- och teknikdirektör
Region Västerbotten

Digitaliserings- och teknikdirektör, Region Västerbotten