Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Medicinskt ledningsansvar

Medicinskt ledningsansvar

Föreläsare: Ulf H. Fröberg

Spår: Regelverk/juridik

I hälso- och sjukvårdslagstiftningen finns bestämmelser om det medicinska ledningsansvaret. Något som funnits där sedan införandet av 1901 års lasarettsstadga. Lagändringar över åren till trots har lagstiftaren låtit detta unika ledningsansvar kvarstå i princip orörts. I detta chefsansvar ingår ett ansvar för att underställd personal – alla kategorier – fullgör sina medicinska uppgifter i varje enskilt patientfall inom sakkunnigt och omsorgsfullt inom vetenskap och beprövad erfarenhet. Föreläsningen redovisar vem som har detta ledningsansvar och vad det innehåller. Viktigt att veta är att i fullgörandet av det medicinska ledningsansvaret är innehavaren inte underställd vare sig arbetsgivaren eller denne i egenskapen av vårdgivare. Innehavaren är personligt underställd IVO.


Språk

Svenska

Ämne

Health services

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Law, Judicial procedures

Föreläsare

Ulf H. Fröberg Föreläsare

VD/Chefsjurist
Institutet för Medicinsk Rätt

Ulf H. Fröberg är grundare av Institutet för Medicinsk Rätt AB. Han är tillika chefsjurist och ledande expert inom medicinsk rätt med mer än 40 års erfarenhet inom området. Tidigare landstingsjurist och sjukvårdsstyrelsens sekreterare i Skaraborgs läns landsting. Föreläst för tiotusentals ledningsansvariga och yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och tandvård. Författat mer är 100-talet böcker och skrifter om medicinsk rätt.