Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Kunskapsstöd för det kliniska mötet i primärvården

Kunskapsstöd för det kliniska mötet i primärvården

Föreläsare: Johanna Cederholm, Karin Wallis

Riktlinjer för primärvården på Vårdgivare Skåne är ett viktigt redskap i den kliniska vardagen på Region Skånes vårdcentraler och i samverkan mellan primärvård och specialiserad vård. Riktlinjerna är kortfattade, har en tydlig och enhetlig struktur samt är lätta att hitta i. När Sveriges regioner gemensamt började producera riktlinjer för primärvården i Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) valde Region Skåne att som första region använda möjligheten att hämta hem riktlinjer direkt från NKK:s databas och publicera dem på Vårdgivare Skåne. Nationella tekniska lösningar utvecklades av Sveriges Kommuner och Regioner. 

Region Skåne presenterar NKK integrerat med andra vårdriktlinjer och har alltså skapat ett nav där nya riktlinjer kan kommuniceras istället för att använda mejl, PM och lappar på anslagstavlor. När primärvårdens medarbetare vet att de endast behöver uppsöka en enda plats för att få uppdaterad information ökar användandet av kunskapsstödet och därigenom patientsäkerheten. Genom NKK delas ansvaret för produktionen av riktlinjer för primärvården med andra regioner. Med integrering mellan nationella och regionala tekniska lösningar får Region Skåne ett kunskapsstöd som presenteras i enlighet med regionala specifika behov. Som komplement till det nationella innehållet publiceras regionala tillägg till varje riktlinje, för att visa på exempelvis vårdnivå och läkemedelsval. Med regional vilja och nationell kraftsamling har lösningar skapats som möjliggör att bästa kunskap finns tillgänglig och kan användas i patientmötet.

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Management
Patient safety
Usability

Föreläsare

Profilbild för Johanna Cederholm

Johanna Cederholm Föreläsare

Profilbild för Karin Wallis

Karin Wallis Föreläsare

Projektledare med inriktning mot kunskapsstyrning och hälsoinformatik
Bouvet Sverige AB

Projektledare med inriktning mot kunskapsstyrning och hälsoinformatik.