Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Glöm pennan - Nu är det digitala signaturer som gäller

Glöm pennan - Nu är det digitala signaturer som gäller

Föreläsare: Caroline Hagberg, Per Mutzell, Peter Öberg, Roger Fagerud, Thomas Näsberg

Spår: Teknik

I den våg av digitalisering som händer nu har det påskrivna dokumentet länge bjudit hårdnackat motstånd. Vissa lösningar med digitala signaturer har inte uppfyllt alla krav på säkerhet och giltighet. Inera presenterade på Vitalis 2020 en tjänst för elektronisk underskrift som nu finns tillgänglig.


I denna presentation går vi igenom vad verksamheten behöver göra för att kunna nyttja tjänsten. Det finns både tekniska, verksamhetsmässiga och juridiska aspekter att ta hänsyn till.

Vi går också igenom lösningen så att det för de verksamheter som vill ansluta till tjänsten framgår tydligt hur den digitala signaturen är säkrad.

Underskriftstjänsten från Inera följer alla regulatoriska krav som man kan ställa på en avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS. Tjänsten är konstruerad efter dokumentet "Referensarkitektur för elektronisk underskrift och stämpel", ett dokumentet som Inera har tagit fram i samverkan med verksamheten. Inera har också arbetat tillsammans med DIGG så att DIGGs specifikationer blir tydligare vad gäller t ex organisationsinformation i den den digitala signaturen.

Vi presenterar också specifika användningsfall från verksamheten där man tydligt kan se den direkta nyttan av tjänsten.

Vitalis erbjuder nu i samverkan med Inera denna föreläsning utan krav på registrering:Klicka här för mer information om digitala signaturer från Inera 

Språk

Svenska

Ämne

Technology

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Management
Municipality
Apps
Patient safety
Information security
Usability

Föreläsare

Profilbild för Caroline Hagberg

Caroline Hagberg Föreläsare

Affärsområdeschef
Inera AB

Idag är jag affärsområdeschef för ett av våra affärsområden på Inera - Infrastruktur och arkitektur. Affärsområdet består av sex st sektioner och totalt är vi ca 130 anställda.

Profilbild för Per Mutzell

Per Mutzell Föreläsare

Lösningsarkitekt
Inera AB

Per är en senior lösningsarkitekt med inriktning på IT-arkitektur och gemensam infrastruktur som möjliggörare för digitalisering.
Han har lång erfarenhet av verksamhetskritiska digitala lösningar med särskilt fokus inom eHälsa på såväl nationell som regional nivå.
Några av Pers specialområden är identitets- och åtkomstlösningar, utfärdande och användning av e-legitimationer, e-underskrifter, säker meddelandehantering och federationsteknik.
Per har i Ineras regi bland annat ansvarat för framtagning av referensarkitekturer inom områdena identitet & åtkomst samt elektroniska underskrifter & stämplar, och använt dessa som grund för utformning av bland annat e-legitimationen Mobilt SITHS.

Profilbild för Peter Öberg

Peter Öberg Föreläsare

Profilbild för Roger Fagerud

Roger Fagerud Föreläsare

Myndigheten för digital förvaltning

Profilbild för Thomas Näsberg

Thomas Näsberg Föreläsare

Utvecklare
Region Västernorrland

Utvecklare vid Region Västernorrland.

Arbetar som Förvaltningsledare med ansvar för:
HSA, SITHS, Spärrtjänst, PU-tjänst, Försegling/Blockering samt Melker.