Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Vad är de ekonomiska implikationerna av digitala vårdmöten?

Vad är de ekonomiska implikationerna av digitala vårdmöten? Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 15:10 - 15:25 3. Live

Föreläsare: Björn Ekman

Spår: Nationella forskarnätverket för digital vård

Att leva som vi lär - digitalt om digitala vårdmöten!

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Idag har Sverige en rad olika former av kontakter mellan patienter (och anhöriga) och vårdpersonal (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog etc.) via en digital kanal/plattform. Vi finner digitala vårdmöten både hos specialister, i öppenvård och inom primärvården. 


Förutom direkta videomöten i realtid, som kanske fått störst uppmärksamhet, omfattas också andra former av kommunikation med t.ex. strukturerade frågeformulär, ibland förstärkt med AI-teknik, samt chat-funktioner. 


Att antalet digitala vårdtjänster har ökat starkt under de senaste åren och inte minst under Coronapandemin är ju ingen nyhet, men dagens representanter från Svenska forskarnätverket visar här på resultat från olika studier som pågår landet runt och visst finns det en hel del intressanta fynd!

Sessionens sammanställning presenteras idag digitalt, med möjlighet till interaktion över skärmen - vi vill ju gärna leva som vi lär! 


Se mer om det svenska forskarnätverket för digital vård på http://digitalcareresearch.se


Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Researchers
Students

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects

Föreläsare

Björn Ekman Föreläsare

Lunds universitet

Forskare vid Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet