Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Hybrid ehälsa; Hur kan du sömlöst leverera din mjukvara både som webbaserad tjänst och on-premise ute hos användarna med hjälp av av open source och cloud native-teknik?

Hybrid ehälsa; Hur kan du sömlöst leverera din mjukvara både som webbaserad tjänst och on-premise ute hos användarna med hjälp av av open source och cloud native-teknik?

Föreläsare: Robert Winter

Spår: Teknik

Vårdtagare och personal förväntar sig idag samma upplevelse från sina vårdsystem som de är vana vid från hyperscaler-tjänster som Facebook och Instagram. Teknik och användarvänlighets-gapet mellan de applikationer vårdpersonal använder på jobbet och privat växer varje dag vilket medför missnöje och “IT-trötthet” i vården.


Samtidigt upplever ehälso-området stark tillväxt och startups utmanar features som traditionellt legat i stora journalsystem - ofta drivet av en flexiblare mjukvaru-stack och en smidig leverans i form av webbaserad tjänst (SaaS). 


Att leverera dina applikationer som en webbaserad tjänst ställer dock helt andra krav på din säkerhet- och regelefterlevnads-mognad än om du kan installera dem ute hos dina kunder och lämna över driftansvaret. Vårdgivare är också under allt mer tryck att leverera sin mjukvara med stark säkerhet och datasekretess vilket inte minst har understrukits det sista året av organisationer som 1177 och Vastaamo.


Som internationell SaaS-leverantör och vårdgivare behöver du ofta också ta höjd för att kunna leverera dina tjänster i en kombination av flera olika moln eller datorhallar, och ibland även fysiskt ute hos dina kunder på regionerna eller kommunerna - t.ex. för att du har hårdvarukomponenter som del av ditt erbjudande eller för att du whitelablar din mjukvara och låter andra vårdgivare använda dem.


Att få ihop en sån leverans - antingen som ren SaaS med möjligheten att leverera i olika europeiska eller amerikanska moln beroende på dina internationella kunders preferenser, eller i kombination med fysiskt ute hos dina användare - utan att drunkna i ökad förvaltningsbörda och kostnad kräver en moln-agnostisk approach.


Sättet man gör det på idag är cloud native, en “molnet först” approach byggd på open source och en vägran att låsa fast sig i någon specifik molnleverantörs verktygsflora  - oavsett om applikationen driftas i egna serverhallar eller i publika moln.


De sista åren har sett explosiv tillväxt i Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ekosystemet, de moderna molnbaserade open source projekten med Kubernetes i spetsen som syftar till att ge den skalbarhet och flexibilitet man behöver för att kunna öka produktiviteten hos sina utvecklare och snabbare kunna adressera sina användares behov i en värld där kraven förändras allt snabbare.


Den här presentationen kommer utifrån praktiska erfarenheter från transformationer till cloud native och regulatorisk korrekt mjukvaruutveckling i hårt reglerade branscher som ehälsa och offentlig sektor illustrera hur man kan nyttja open source för snabb och enhetliga mjukvaru-leveranser, även om man behöver leverera sin applikation över flera olika moln eller t.om. i en blandning av fysiska servrar.

Språk

Svenska

Ämne

Technology

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Patient safety
Information security

Föreläsare

Profilbild för Robert Winter

Robert Winter Föreläsare

VD
Elastisys

Elastisys tillhandahåller drifttjänster runt den healthcare-anpassade container-plattformen Compliant Kubernetes (https://compliantkubernetes.io/). Compliant Kubernetes är 100% open source och tillgängligt på en stor mängd europeiska och svenska molnleverantörer.

Compliant Kubernetes låter vårdgivare och leverantörer dra nytta av innovationshastigheten som kommer av en modern containerbaserad plattform men under fullständig efterlevnad för GDPR och nationella sjukvårdslagstiftningar som t.ex. PDL eller HIPAA i USA.

Elastisys tillhandahåller också en mängd ytterligare driftade tjänster som databas, meddelandekö, cache etc som låter kunder utveckla med de verktyg de är vana vid från de stora amerikanska molnleverantörerna men på deras val av underliggande molnplattform - allt från europeiska moln till egna datorhallar.

Genom att tillhandahålla en ehälso-anpassad plattform som är molnagnostisk och komplett med de verktyg som behövs för fullgod regelefterlevnad, ger Compliant Kubernetes möjligheten att snabbt expandera till nya marknader på ett sömlöst sätt.