Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Är en Nordisk datasjö nyckeln till frihet?

Är en Nordisk datasjö nyckeln till frihet? Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 14:05 - 14:20 1. Live

Moderator: Magnus Lejelöv
Paneldeltagare: Anders Tunold-Hansen, Mathias Ekman

Spår: Datadriven vård och omsorgsförbättring

I samverkan mellan ett antal olika aktörer jobbar Nordic Interoperability Platform för att skapa en möjlighet att transportera data mellan sjukhus runt om i Norden samt att skapa en reservoar av detta för att kunna använda data till forskning, uppföljning och förbättring. I denna föreläsning förklarar och problematiserar Mathias och Anders kring ämnet med lösningen i fokus.

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Innovation/research

Föreläsare

Profilbild för Magnus Lejelöv

Magnus Lejelöv Moderator

Sakkunnig policy
Lif

Arbetar med och brinner för digitalisering och regional samverkan. Arbetar för läkemedelsbranschen på Lif och tror att vi med goda samtal, konkreta handslag och en verklig vilja att samverka kan förändra svensk hälso- och sjukvård till det ännu bättre.

Anders Tunold-Hansen Paneldeltagare

N!P

Profilbild för Mathias Ekman

Mathias Ekman Paneldeltagare

Director Health and Life Science
Microsoft

Microsoft