Huvudbild för Vitalis 2021

En ingång för hela länet – Region Kalmar läns arbete med en länsgemensam TeleQ inom rehabiliteringen

Föreläsare: Anders Sandström

Spår: Rehabilitering

Kan ett helt län samlas under samma flagga och ge våra invånare en ingång för alla nya ärenden till fysioterapeut? Och kan vi samtidigt erbjuda en förbättrad tillgänglighet med bibehållen eller ökad kvalitet? De här två frågorna låg som grund för det arbete som påbörjades under hösten 2019 – att bygga upp en länsgemensam TeleQ för fysioterapeuter. Något liknande hade inte gjorts tidigare och vi lade ribban högt genom att planera uppstart bara sex månader senare.

Så hur gick det då, när vi nu ett år senare både har startat upp vår länsgemensamma TeleQ och upplevt ett år likt inget annat i modern tid? På den frågan måste vi ge två tummar upp - vi har uppfyllt vårt mål om att samla ihop alla ärenden inom länet samt förbättrat både tillgänglighet och kvalitet på våra bedömningar. Och det är vi nöjda med! Lika nöjda är vi över att få berätta för er alla hur vi gick tillväga, vad som har hänt längs vägen och hur framtiden ser ut för vår länsgemensamma TeleQ.

Välkommen att ta del av vår resa mot en rehabilitering där hela länet ingår med samma förutsättningar och möjligheter till en jämlik och attraktiv vård.

Språk

Svenska

Ämne

Implementation

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Anders Sandström Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Kalmar län

Jobbar inom rehabiliteringen som verksamhetsutvecklare och där med fokus på digitala arbetssätt.