Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för IT-TÅget, en läranderesa mot digital fotundersökning med patienter och vårdpersonal on board

IT-TÅget, en läranderesa mot digital fotundersökning med patienter och vårdpersonal on board

Föreläsare: Leif Sundberg, Margareta Hellgren, Susanne Andersson, Ulla Tang

Spår: Införande

Fötterna hos personer med diabetes glöms bort och mer än 125 000 personer har inte fått sina fötter undersökta och riskerar att få fotsår enligt Nationella Diabetesregistret. Alla personer med diabetes ska erbjudas en årlig fotundersökning och behandling. 

I Sverige har 500 000 personer diabetes och 19–34 % av dem kommer någon gång under livet att drabbas av svårläkta fotsår. Fem procent lever idag med fotsår (ca 25 000 personer) vilket medför en sämre livskvalitet, dränerar regionernas ekonomi och tär på våra ändliga resurser. Endast 18 % av Sveriges 312 kommuner och stadsdelar erbjuder en enkel fotundersökning vid sina boenden med syfte att förebygga allvarliga fotproblem vid diabetes. Detta enligt Socialstyrelsen i Öppna jämförelser 2020 – Kommunal hälso- och sjukvård. Fötterna hos våra äldre glöms bort. Att inte få sina fötter undersökta gör att tidiga tecken på skador inte uppmärksammas. Prevention behövs. Prevention ger bättre fothälsa, rörlighet, livskvalitet och bidrar till ökad egenvårdsförmåga och självständighet.

I föreläsningen får du lära mer om innovationsprojektet IT-TÅget, en läranderesa mot digital fotundersökning med patienter och vårdpersonal on board. Resan startade för ett decennium med framtagning av en digitala tjänster, D-Foot (en vårdapp att använda inom Ortopedteknisk verksamhet) och MyFoot (en patientapp) som hjälp för strukturerad fotundersökning. I dessa e-tjänster ges behandlingsrekommendationer och egenvårdsråd . Det finns ett stort behov att testa en digital tjänst att använda inom primärvården vid den årliga fotundersökningen. 

I IT-TÅ-get:

  • ges förslag på en digital tjänst att använda inom primärvården för att underlätta den årliga fotundersökningen
  • testas en framtagen pappersrutin för fotundersökning
  • utforskas diabetessjukvårdens förmågor och förutsättningar att förändra arbets- och förhållningssätt
  • programmeras en digital tjänst för test inom primärvården


Språk

Svenska

Ämne

Digital Assistive Technology

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Innovation/research
Documentation,
Apps
Usability

Föreläsare

Leif Sundberg Föreläsare

Ordförande Göteborgs Diabetesförening
Göteborgs Diabetesförening

Ordförande Göteborgs Diabetesförening. Ingår sedan flera år i olika fotprojekt för få till stånd en bättre vård av fötter för personer med diabetes.

Margareta Hellgren Föreläsare

Med. dr. Specialist i Allmänmedicin, forskningsledare
Skaraborgsinstitutet

Profilbild för Susanne Andersson

Susanne Andersson Föreläsare

Diabetessjuksköterska, PhD i omvårdnad och lektor
Högskolan Väst

Diabetessjuksköterska, PhD i omvårdnad och lektor vid Högskolan Väst. Är engagerad för att få en jämlik och hållbar vård för alla personer med diabetes.

Profilbild för Ulla Tang

Ulla Tang Föreläsare

Överortopedingenjör, Med. Dr.
Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innovatör och ortopedingenjör som brinner för att få in fötterna i diabetesvården. Har utvecklat digital fotkoll.