Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Digitala stöd i smittskyddsarbetet

Digitala stöd i smittskyddsarbetet Har passerat

Tisdag 18 maj 2021 11:45 - 12:00 2. Live

Föreläsare: Anna Pauloff, Michel Silvestri, Pär Bjelkmar

Spår: Nu kommer vårdförloppen – med eller utan digitala verktyg?

I E-hälsomyndighetens uppdrag har ingått att undersöka organisatoriskt och juridiskt ansvar med särskilt fokus på personuppgiftsbehandling, integritetsskydd och informationssäkerhet liksom epidemiologiska grundantaganden och information om hur stora andelar av befolkningen som använder eller omfattas av stöden.

I Folkhälsomyndighetens uppdrag har ingått att kartlägga processen för smittspårning av covid-19 och identifiera moment som skulle kunna effektiviseras med hjälp av digitala stöd. Uppdraget har utgått från regionala och lokala aktörers behov.

Vid denna presentation redogörs för de huvudsakliga fynden i E‑hälsomyndighetens och Folkhälsomyndighetens uppdrag.

Språk

Svenska

Ämne

Digital Assistive Technology

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Apps
Law, Judicial procedures
Patient safety
Information security
Ethics

Föreläsare

Profilbild för Anna Pauloff

Anna Pauloff Föreläsare

Utredare
Folkhälsomyndigheten

Anna Pauloff, utredare och projektledare för Folkhälsomyndighetens uppdrag att kartlägga processer och arbetsmoment i smittskyddsarbetet. Anna har tidigare bland annat varit huvudsekreterare i Tillitsdelegationen och utredningschef på Statskontoret.

Profilbild för Michel Silvestri

Michel Silvestri Föreläsare

Enhetschef
E-hälsomyndigheten

Michel Silvestri, enhetschef på E-hälsomyndigheten, medicine doktor inom immunbiologi/virologi, med bakgrund från Karolinska Institutet och LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland, leder några av myndighetens insatser i EU-konsortier för hälsodata över landsgränser.

Profilbild för Pär Bjelkmar

Pär Bjelkmar Föreläsare

Utredare och hälsoinformatiker
Folkhälsomyndigheten

Pär Bjelkmar, utredare på Folkhälsomyndigheten. Pär har mångårig erfarenhet av att utveckla och förvalta system för smittskydds- och folkhälsoarbetet på myndigheten.