Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Hur AI nu revolutionerar tillgänglighetsområdet

Hur AI nu revolutionerar tillgänglighetsområdet

Föreläsare: Faruk Tairi

Spår: Digital tillgänglighet

Artificiell Intelligens- AI innebär både möjligheter och faror. Hur kan vi använda AI för bygga ett mer jämlikt samhälle för personer med funktionsnedsättningar.

Hur skall man tänka för att skapa AI tjänster som verkligen kan vara till nytta?

Många AI tjänster går idag ut på att individen frånsäger sig alla rättigheter och integritet till nytta för stora multinationella företag. Det får att bygga AI system med etik och moral. 

Kommunikation för personer med hörselnedsättning och dövhet har genomgått flera utvecklingsstadier texttelefon - bildtelefon - total konversation - komplett kommunikation. 

Varje steg har inneburit nya möjligheter och byggt vidare på tidigare kunskap. Från att vara enbart inriktad på kommunikation för personer med funktionsnedsättningar är nu samma teknik krav i webbdirektivet och kommande 112 tjänster.

Genom komplett kommunikation kan AI tjänster kombineras med befintlig teknik som telefoni och total konversation för att skapa tillgänglighet samtidigt som det stärker individens självkänsla och oberoende.

Språk

Svenska

Ämne

AI

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Innovation/research
Apps
Usability

Föreläsare

Profilbild för Faruk Tairi

Faruk Tairi Föreläsare

CEO
Europea AB /T-Meeting

Entreprenör, visionär och en av grundarna av Europea AB (T-Meeting).