Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Den digitala utvecklingen i kommunerna

Den digitala utvecklingen i kommunerna

Föreläsare: Dick Lindberg

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

Socialstyrelsens rapport om utvecklingen av E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna behandlar frågor om hur långt de kommit när det gäller att digitalisera arbetet inom socialtjänsten Några exempel på frågor som tas upp är:

  • Har äldre som bor i särskilda boenden tillgång till internet i sitt rum eller lägenhet?
  • Är nattillsyn med kamera fortfarande en intressant lösning?
  • Kan personalen läsa och dokumentera i verksamhetssystemet när de är på hembesök?
  • Kan kommunens invånare ansöka om bistånd på nätet?
  • Tar kommunen till vara den data som genereras i de digitala verksamhetssystemen för den egna verksamhetsutvecklingen?
  • Sker den digitala utvecklingen planerat eller ad hoc?

Andra frågor som kommer att behandlas är hur covid -19 har påverkat utvecklingen, använder man mer digitala lösningar för att minska riskerna för smittspridning, eller har utvecklingen avstannat?

Har de 168 miljoner kronor i stimulansbidrag som regeringen ställt till förfogande för det digitala utvecklingsarbetet gjort någon skillnad i kommunerna?

Dessa frågor kommer att behandlas i Socialstyrelsen seminarium under Vitalis.

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Students

Nyckelord

Welfare development,
Municipality
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Dick Lindberg

Dick Lindberg Föreläsare

utredare
Socialstyrelsen

Dick Lindberg är utredare och arbetar med frågor om digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa på Socialstyrelsen. Han är socionom och har lång erfarenhet från arbete i den kommunala socialtjänsten, som socialarbetare, chef och projektledare för utvecklingsarbete i socialt utsatta stadsdelar. Han har också varit aktiv i internationellt bistånds- och utvecklingssamarbete med placeringar i Pakistan och Mellanöstern. Sedan ett antal år arbetar han på Socialstyrelsen och arbetar idag framförallt inom området e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Han är bl.a. författare till de årliga rapporterna – E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Dick var också ansvarig för en kartläggning av artificiell intelligens i hälso- och sjukvården i Sverige under 2019.

Dick Lindberg, programme officer at the National Board of Health and Welfare and is active in the field welfare technology and e-health. He is trained as social worker and has extensive experience from work in the municipal welfare services, as social worker, manager and project manager for development work in socially disadvantaged neighbourhoods. He has also been active in international aid and development cooperation with placements in Pakistan and the Middle East. Currently working primarily in the area of e-health, welfare technology, digitalization in the social services and artificial intelligence in health care system in Sweden.