Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Strukturerad rapportering inom vården genom välanpassade IT-stöd

Strukturerad rapportering inom vården genom välanpassade IT-stöd

Föreläsare: Fredrik Lysholm

Spår: Datadriven vård och omsorgsförbättring

Strukturerad rapportering inom vården har under en lång tid varit ett hett ämne, utan att mycket har hänt. För att utnyttja artificiell intelligens och dra nytta av nya digitala verktyg så är en standardisering av diagnostik och vårdanteckningar från fritext till strukturerade svar nödvändigt. Dock så har införandet stött på stort motstånd inom flera specialistområden då stödjande och användarvänliga IT-stöd har saknats.  

 

Bilddiagnostiken är ett av de områdena där införandandet av strukturerade svar diskuterats länge. Fördelarna är många, bland annat att säkerställa att alla relevanta områden adresseras i en undersökning, minimera risk för tolkningsfel av text, och möjliggör för jämförelser med tidigare rapporter för att finna orsak-verkan samband - en av grundbultarna inom population health. Införandet av dataelement och kvantifierbara parametrar i rapporten istället för text möjliggör dessutom för användandet av automatiska AI-baserade funktioner, integration med andra relevanta kliniska parametrar såsom labbresultat, och förenklar datadelning till kvalitetsregister och biobanker. Dessa möjligheter öppnats nu upp för svensk radiologi som har tagit en världsledande position i och med att flera röntgenavdelningar har börjat använda sig av strukturerade svarsmallar som en del av deras IT-system för bildgranskning.  

 

Under denna föreläsning ger Sectras Fredrik Lysholm exempel på hur de utvecklat välanpassade IT-stöd för strukturerad rapportering som idag börjat användas inom Svensk radiologi. Han berättar om hur införandet förenklat rapportering och uppföljning till kvalitetsregister i allmänhet, och standardiserade vårdförloppen i synnerhet, men berör även några av de största utmaningarna de mött. Under sessionen får du höra hur de löste läkarnas krav på att mätningar automatiskt skulle fyllas i svarsmallen direkt när mätningen gjordes, hur de kopplat upp system för rapportering till register, och hur strukturerad rapportering i allmänhet har ökat effektiviteten i radiologernas granskning.  

 

Avslutningsvis berörs hur välintegrerade strukturerade rapportverktyg skulle kunna tillämpas inom andra specialistområden för att snabba på digitaliseringen där IT-leverantörerna inom vården måste ta en mer aktiv roll för att skapa användarvänliga IT-verktyg som möjliggör introduktionen av strukturerad rapportering - en grundförutsättning för digitala AI-förstärkta arbetsflöden. 

Språk

Svenska

Ämne

AI

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Management
Municipality
Innovation/research
Test/validation
Documentation,

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Lysholm

Fredrik Lysholm Föreläsare

Avdelningschef lokala anpassningar
Sectra AB