Huvudbild för Vitalis 2021

Vi dyker in i arbetet inom Nationella systemet för kunskapsstyrning och pratar informatik, digitala stöd i arbetet och uppföljning

Du kommer få veta mer om arbetet i systemet för kunskapsstyrning, utvecklingen inom informatik inkl exempel på konkret arbete inom hjärtsvikt. Vi fortsätter berätta om implementeringen av vårdförlopp i Region Stockholm och digitala stöd för detta arbete och avslutar med ett exempel på hur man inom vårdförlopp höftartros på ett innovativt sätt jobbat med digitala verktyg.


Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Ameli Norling

Ameli Norling Föreläsare

Enhetschef, ordförande Stockholm-Gotlands Medicinska råd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Som ordförande i Stockholm Gotlands medicinska råd samordnar och utvecklar mitt team den sjukvårdsregionala sakkunnigstrukturen inom kunskapsstyrningsystemet. Vid enheten har vi även ansvar för metodutvärdering i regionen samt utveckling och förvaltning av digitala stödtjänster.
Kunskapsstyrning är ett otroligt spännande område under utveckling med omställning av vårdstruktur, riktlinjer, uppföljning och genomgår en snabb digitalisering.
Jag är glad och tacksam att arbeta i en miljö med kompetenta medarbetare och sakkunniga som arbetar tillsammans för förbättringar i vården på systemnivå. Gemensamt styr vi mot kunskapsstyrningens mål om att vi mäter vår framgång i liv och jämlik hälsa - vi gör det tillsammans.

Christina Holmström Föreläsare

Maria Stjerndahl Föreläsare

Profilbild för Maziar Mohaddes Ardebili

Maziar Mohaddes Ardebili Föreläsare

VGR, Göteborgs universitet

Maziar Mohaddes arbetar som överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och är docent vid Sahlgrenska akademin. Han är vetenskaplig sekreterare inom Svensk Ortopedisk Förening och ordförande för NPO rörelseorganens sjukdomar. Maziar deltar regelbundet vid nationella och internationella vetenskapliga möten som talare. Han har en 20-årig erfarenhet som läkare och har under de senaste tio åren, vid sidan om klinisk tjänstgöring, arbetat aktivt med forskning samt kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården.

Profilbild för Sanna Åsberg

Sanna Åsberg Föreläsare

Informatiker, informationsarkitekt
Region Östergötland

Har det senaste året arbetat med en informatikpilot för vårdförlopp hjärtsvikt och ingår nu i SKR:s stödfunktion för System för kunskapsstyrning i arbetsgruppen för informatik och uppföljning av vårdförloppen.

Sara Almvide Föreläsare

Anette Falkenroth Moderator

Director of Healthcare Transformation
Knowit Health

”Hälso- och sjukvårdsbroiler” med drygt 35 år i branschen och ca 20 år i olika chefsroller. Tycker att ledarskap och ständig utveckling är det viktigaste verktyget för en fortsatt god sjukvård i framtiden.