Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för 1177 Vårdguiden i pandemin

1177 Vårdguiden i pandemin

Föreläsare: Andreas Leifsson, Sofie Zetterström

Spår: Covid19

Användningen av alla tjänster och kanaler inom 1177 Vårdguiden har ökat explosionsartat under pandemin. Belastningen på 1177 på telefon har tidvis varit enorm, då flera hundra tusen personer försökt komma fram till sjukvårdsrådgivningen varje dag. Många miljoner människor har varje månad besökt 1177.se för att få aktuell information, hitta rätt vårdkontakter, logga in för att beställa covid-19 test och få sitt provsvar, läsa sin journal, boka tid och kommunicera digitalt. Användningen har utvecklats på olika sätt i olika målgrupper och allmänhetens inställning till tjänsterna har utvecklats. Föreläsningen innehåller en illustration av 1177 Vårdguiden under den händelserika perioden och en analys av användarnas beteenden och uppfattningar, som kan bidra till lärdomar som grund för fortsatt utveckling av konceptet 1177 Vårdguiden.

Språk

Svenska

Ämne

Healthcare Services

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Andreas Leifsson

Andreas Leifsson Föreläsare

Omvärlds- och marknadsanalytiker
Inera

Profilbild för Sofie Zetterström

Sofie Zetterström Föreläsare

Vice VD och avdelningschef
Inera AB