Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Äldres behov av smarta hemlösningar - från friska pensionärer till personer med hemtjänst

Äldres behov av smarta hemlösningar - från friska pensionärer till personer med hemtjänst

Föreläsare: Carlos Andersson

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

Jemmett utreder det faktiska behovet av smarta hem tjänster/välfärdsteknologi för friska personer, med teknik som också följer behovet när pensionärerna är mer vårdkrävande, de med hemtjänst och även vård i hemmet. Hur kan vi skapa ett smart hem som över tid som stödjer individen till ökad trygghet i hemmet, användbarhet i hemmet kopplat till enkelhet samt stödjer ökat kvarboende i livets slutskede. I dialog med Högskolan i Halmstad, kommuner i Västra Götaland och Halland samt SPF kommer Jemmett att utveckla detta övergripande system för användbarhet i alla Sveriges kommuner. 

Presentationen tar fasta på de erfarenheter som Jemmett och dess team har sedan tidigare uppdrag som VD inom allmännyttan och VD för miljöinstitut samt deltidspolitiker inom omsorgen. Teamet har tidigare varit förvaltare av äldreboenden/trygghetsboenden och byggt några av världens mest energieffektiva byggnader. Med dessa samlade erfarenheter ska denna pågående analys bidra till att skapa en övergripande modell för välfärdstjänster, samt en analys av vilka mjukvara och hårdvara som behöver installeras i respektive stadie i livet. 

Föreläsningen utgår från behovsanalysen och presenterar tidigt kunskapsresultat på hur Sveriges kommuner i samverkan med fastighetsbolag kan utveckla hållbara och smarta hem för äldre.

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Care professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Municipality
Test/validation

Föreläsare

Profilbild för Carlos Andersson

Carlos Andersson Föreläsare

VD
Jemmett Hållbara Smarta Hem

Carlos Andersson är grundare och VD till Jemmett Hållbara Smarta Hem. Bostadsutveckling och fastighetsförvaltning av Tryggt Boende 65+ som hyresrätt. Tidigare Managing Director för Passivhuscentrum, Sveriges Institut för Energieffektivt Byggande samt deltidspolitiker i Göteborg.