Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Automatiserad triagering för patientsäker massvaccination och testning efter behov

Automatiserad triagering för patientsäker massvaccination och testning efter behov

Utställare: Platform24

Föreläsare: Tobias Perdahl

Spår: Datadriven vård och omsorgsförbättring

Kan automatisk triagering smidigt och effektivt säkerställa att rätt patient får rätt vaccin eller test på rätt plats och i rätt tid i samband med covid-19 massdiagnostik och vid massvaccinering?

I Region Gävleborg har implementeringen av automatiserad triagering för access till covid-19 PCR-test och antikroppstest varit mycket framgångsrik och därtill möjliggjort fördjupade insikter om vårdbehov och sökmönster. 90% av medborgarna i regionen väljer automatisk triagering framför telefonsamtal. Ta del av insikterna efter mer än ett halvårs data på triageringen. 


Massvaccinationerna mot covid-19 planeras just nu för fullt i regionerna och vid tidpunkten för Vitalis kommer några av dem att ha implementerat automatisk triagering för access till vaccinationerna efter vårdbehov och prioriteringsgrupper, utan att vårdpersonal manuellt behövt utföra tidskrävande triagering. Ta del av insikterna från den största automatiseringen av ett enskild patientflöde som Region Gävleborg genomfört under våren 2021. 

Språk

Svenska

Ämne

Technology

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Advanced

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Follow-up/Report of current status,
Apps

Föreläsare

Profilbild för Tobias Perdahl

Tobias Perdahl FöreläsareUtställare

Vice VD, Medicinsk chef
Platform24

Tobias Perdahl, specialist i internmedicin, medgrundare och Chief Medical Officer och vice VD på Platform24 Healthcare AB. Tobias har jobbat som specialistläkare med inriktning på intermediär- och akutsjukvård av svårt multisjuka patienter på Universitetssjukhus, både i rika och fattiga länder. Han har i mer än tio år arbetat med att utveckla hälso- och sjukvården både som läkare, tf medicinsk chef på akutkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, producent av Vårdmaktpodden och på senare tid som medgrundare av Doktor24 och Platform24.