Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Hur långt har vi kommit – uppföljning av Vision e-hälsa 2025

Hur långt har vi kommit – uppföljning av Vision e-hälsa 2025

Föreläsare: Gustaf Hedström

För första gången har E-hälsomyndigheten ansvarat för uppföljning av Vision e-hälsa 2025. Som grund användes det indikatorbaserade ramverk som myndigheten varit med och utvecklat. En arbetsgrupp med representanter för E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Inera har tagit fram en uppföljningsrapport avseende 2020 års data. Här presenteras resultatet av arbetet samt utmaningar och framtida metodutveckling diskuteras.

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Management
Follow-up/Report of current status,
Government information

Föreläsare

Profilbild för Gustaf Hedström

Gustaf Hedström Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Utredare på E-hälsomyndigheten med lång erfarenhet av it i sjukvården och e-hälsa. Åke har erfarenhet av e-hälsa sedan 1987, många år inom industrin med utveckling och markandaföring av journalsystem och kommunikationslösningar. Har under flera år arbetat i det offentliga på SKR och Region Uppsala som utredare och projektledare. Har även varit delaktig i statliga utredningar.