Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Digital anamnes: primärvårdpersonalens upplevelse

Digital anamnes: primärvårdpersonalens upplevelse Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 13:40 - 13:55 3. Live

Föreläsare: Artin Entezarjou

Spår: Nationella forskarnätverket för digital vård

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. 

Artin Entezarjou, legitimerad läkare och doktorand vid Centrum för primärvårdsforskning,

(Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet) berättar här om en publicerad studie kring Digital anamnes: primärvårdpersonalens upplevelse.

Föredraget är en del av Svenska forskarnätverket för digital vård's session " Att leva som vi lär - Digitalt om digitala vårdmöten!"

Läs mer om forskarnätverket på http://digitalcareresearch.se

Titel: Digital patientanamnes i primärvården

Abstract från publikationen:

Objectives: To explore staff experiences of working with a digital communication platform implemented throughout several primary healthcare centres in Sweden.


Design: A descriptive qualitative approach using focus group interviews. Qualitative content analysis was used to code, categorise and thematise data.


Setting: Primary healthcare centres across Sweden, in both rural and urban settings.


Participants: A total of three mixed focus groups, comprising 19 general practitioners and nurses with experience using a specific digital communication platform.


Results: Five categories emerged: 'Fears and Benefits of Digital Communication', 'Altered Practice Workflow', 'Accepting the Digital Society', 'Safe and Secure for Patients' and 'Doesn't Suit Everyone and Everything'. These were abstracted into two comprehensive themes: 'Adjusting to a novel medium of communication' and 'Digitally filtered primary care', describing how staff experienced integrating the software as a useful tool for certain clinical contexts while managing the communication challenges associated with written communication.


Conclusions: Family medicine staff were ambivalent concerning the use of digital communication but, after a period of adjustment, it was seen as a useful communication tool especially when combined with continuity of care. Staff acknowledged limitations regarding use by inappropriate patient populations, information overload and misinterpretation of text by both staff and patients.


Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Artin Entezarjou

Artin Entezarjou Föreläsare

Doktorand, ST-läkare
Lunds universitet / Dr Artin AB

Blivande specialist i allmänmedicin samt doktorand inom eHälsa. Artin utbildar friskvårds- och sjukvårdspersonal genom föreläsningar och sociala medier, med över 35000 följare. Med en bred medicinsk expertisen kombinerat med spetskompetens inom digitala lösningar, hjälper Artin företag att stärka sin position inom näringslivet samt hälso- och sjukvården.

www.drartin.se