Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Vitalis Studio

Vitalis Studio Har passerat

Tisdag 18 maj 2021 12:40 - 13:00 1. Live

Föreläsare: Ameli Norling, Karin Båtelson
Moderator: Johan Wester

Språk

Svenska

Föreläsare

Profilbild för Ameli Norling

Ameli Norling Föreläsare

Enhetschef, ordförande Stockholm-Gotlands Medicinska råd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Som ordförande i Stockholm Gotlands medicinska råd samordnar och utvecklar mitt team den sjukvårdsregionala sakkunnigstrukturen inom kunskapsstyrningsystemet. Vid enheten har vi även ansvar för metodutvärdering i regionen samt utveckling och förvaltning av digitala stödtjänster.
Kunskapsstyrning är ett otroligt spännande område under utveckling med omställning av vårdstruktur, riktlinjer, uppföljning och genomgår en snabb digitalisering.
Jag är glad och tacksam att arbeta i en miljö med kompetenta medarbetare och sakkunniga som arbetar tillsammans för förbättringar i vården på systemnivå. Gemensamt styr vi mot kunskapsstyrningens mål om att vi mäter vår framgång i liv och jämlik hälsa - vi gör det tillsammans.

Profilbild för Karin Båtelson

Karin Båtelson Föreläsare

Ordförande
Sjukhusläkarna

Ordförande Sjukhusläkarna, 1:e v ordf Läkarförbundet.

Johan Wester Moderator