Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Internationella digitala Covid-19 intyg

Internationella digitala Covid-19 intyg Har passerat

Torsdag 20 maj 2021 10:40 - 11:00 1. Live

Föreläsare: Gunnar Klein

Spår: Covid19

I Covid-19 pandemin har det från flera håll kommit initiativ om att kunna visa digitala intyg som kan vara en hjälp att minska smittspridning. Det gäller dels intyg om nyligen utförda test för virus med PCR eller Antigen test men också immunitetsintyg som visar att någon har antikroppar eller nu alltmer aktuellt har blivit vaccinerad.  Presentationen kommer beskriva olika användningsområden och hur olika aktörer kan samverka för en internationell infrastruktur för detta. Föredragshållaren är med i WHOs expertgrupp som standardiserar ett globalt digitalt resedokument.

Språk

Svenska

Ämne

Health services

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Researchers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Apps

Föreläsare

Profilbild för Gunnar Klein

Gunnar Klein Föreläsare

Professor, leg läkare
Örebro universitet

Gunnar Klein är professor i Informatik med inriktning mot eHälsa vid Örebro universitet. Klein har också varit immunolog , disputerat på Karolinska Institutet. Har arbetat med eHälsa i olika roller i ca 35 år, mycket med EU projekt för samverkan och har lett den europeiska standardiseringen av Health Informatics. Han deltar i forskarnätverket digital vård och är också själv läkare i primärvården som arbetar med videovård för region Örebro län.