Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Digital kompetens inom klinisk medicin -   Vad är behovet?

Digital kompetens inom klinisk medicin - Vad är behovet?

Föreläsare: Jon-Torgeir Lunke

Spår: Framtidens omsorg och vård

Jon-Torgeir Lunke har klinisk og ledelses-erfaring fra allmennmedisin og kardiologi. Fra 2010-2015 avdelingsdirektør i Helsedirektoratet (Socialstyrelsen i Norge). Fra 2016 som seniorrådgiver i strategidivisjonen, Direktoratet for e-helse (www.ehelse.no). De siste 5 årene utviklet Norsk strategi for e-helse, innføring av digital dialog fastlege (asynkron tekst), e-konsultasjon (video-tekst og bilde) og triageringsverktøy i allmennmedisin.   

Foreleser Vitalis 2019 om videokonsultasjon (engelsk sesjon, ved innlegg fra SE, DK og NO). Jon-Torgeir Lunke har også skrevet kapittelet "Tungpustenhet" i Lærebok i Allmennmedisin (Gyldendal Akademiske). Artikkel om e-konsultasjon i Utposten 1/2020 https://www.utposten.no/i/2020/1/m-387 


I Direktoratet for e-helse har Jon-Torgeir Lunke ansvar for "Digital kompetanse i utdanningene", i henhold til Regjeringens kompetansepolitiske strategi og oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Språk

Svenska

Ämne

Change Management

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Organizational development
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Education (verification)
Patient centration
Government information
Ethics

Föreläsare

Profilbild för Jon-Torgeir Lunke

Jon-Torgeir Lunke Föreläsare

Seniorrådgjevar, MD (Allmenmedisin) og Master of Health Administration (MHA)
Direktoratet for e-helse

Fastlege i Oslo (1988-2007), ass. lege kardiologi Oslo OUS HF (1996-2002), avd. dir. og seniorrådgjevar Helsedirektoratet/Direktoratet for e-helse (2007-2021).