Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Varför uteblir patienten?

Varför uteblir patienten?

Föreläsare: Ingmar Veinberg

Spår: Framtidens omsorg och vård

Sent avbokade och uteblivna besök är ett problem för vården. Vårdpersonal sitter overksamma, operationssalar är tomma och tider som kunde gå till andra patienter är otillsatta. Kostnaden för samhället är flera miljarder årligen. Flera utredningar och avhandlingar i ämnet ger en fingervisning på vilka som är orsakerna och hur man hanterat problemet hittills. Seminariet tar upp fynden från dessa utredningar och sammanställer de på ett överskådligt sätt. 

Språk

Svenska

Ämne

Inhabitant/Patient needs

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Management
Government information

Föreläsare

Profilbild för Ingmar Veinberg

Ingmar Veinberg Föreläsare

CodeZyme

Läkare med mångårig erfarenhet av slutenvård och öppenvård. Jobbar deltid kliniskt inom primärvården och deltid som Chief Medical Officer på CodeZyme.