Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Att leva som vi lär - digitalt om digitala vårdmöten!

Att leva som vi lär - digitalt om digitala vårdmöten! Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 13:00 - 13:25 3. Live

Föreläsare: Evalill Nilsson, Felicia Gabrielsson Järhult, Maria Hägglund

Spår: Nationella forskarnätverket för digital vård

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Idag har Sverige en rad olika former av kontakter mellan patienter (och anhöriga) och vårdpersonal (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog etc.) via en digital kanal/plattform. Vi finner digitala vårdmöten både hos specialister, i öppenvård och inom primärvården. 


Förutom direkta videomöten i realtid, som kanske fått störst uppmärksamhet, omfattas också andra former av kommunikation med t.ex. strukturerade frågeformulär, ibland förstärkt med AI-teknik, samt chat-funktioner. 


Att antalet digitala vårdtjänster har ökat starkt under de senaste åren och inte minst under Coronapandemin är ju ingen nyhet, men dagens representanter från Svenska forskarnätverket visar här på resultat från olika studier som pågår landet runt och visst finns det en hel del intressanta fynd! 

Sammanställningen är idag digital, med möjlighet till interaktion över skärmen - vi vill ju gärna leva som vi lär! 


Detta är det introducerande föredraget i dagens session "Att leva som vi lär - Digitalt om digitala vårdmöten!" där

Se mer om det svenska forskarnätverket för digital vård på http://digitalcareresearch.se

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration
Innovation/research

Föreläsare

Profilbild för Evalill Nilsson

Evalill Nilsson Föreläsare

verksamhetsledare eHälsoinstitutet
Linnéuniversitetet Kalmar Växjö

Evalill Nilsson är lektor och verksamhetsledare vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, Kalmar-Växjö

Profilbild för Felicia Gabrielsson Järhult

Felicia Gabrielsson Järhult Föreläsare

doktorand/universitetsadjunkt
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

Doktorand och universitetslärare vid Jönköping University, forskar om digitala vårdtjänster. ingår i styrgruppen för Svenska forskarnätverket för digital vård sedan starten 2019. Intresserad av samskapande/co-production med patienter/brukare och deras familjer och multiprofessionella verksamheter såväl inom förbättringsarbeten som i forskning.

Profilbild för Maria Hägglund

Maria Hägglund FöreläsareUtställare

Docent i hälsoinformatik
Svensk Förening för medicinsk informatik

Maria Hägglund är docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning vid Uppsala universitet & Akademiska sjukhuset. Under 2019/2020 var hon Keane OpenNotes Scholar samt Visiting Lecturer on Medicine vid Harvard Medical School. Som medlem i DOME konsortiumet har hon utforskat effekterna av patienters tillgång till sin journal. Idag leder hon flera större forskningsprojekt. Maria undervisar en hel del och utnämndes 2020 till excellent lärare vid Uppsala universitet.