Huvudbild för Vitalis 2021

Trygg och säker kommunikation-24/7/365

Föreläsare: Christian Carlsson, Urban Rönnqvist

Spår: Teknik

Trygg och säker kommunikation-24/7/365

I dag ställs höga krav på säker kommunikation och robusta system för överföring av information inom samhällsviktig verksamhet. Det ska fungera dygnet runt alla årets dagar. För att uppfylla de högt ställda kraven använder samhällsskyddsförvaltning Samhällsskydd Mellersta Skaraborg Rakel som sitt kommunikationsverktyg i sin driftcentral. Förbundet har ansvar för att koordinera säkerheten i kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. De bidrar med stöd utmed hela hotskalan, från vardag till samhällsstörning, kris och krig. Istället för att begränsa Rakelanvändningen till enbart utalarmering inom räddningstjänstens verksamhet meranvänds Rakel inom kommunernas alla verksamheter. Förbundet kommunicerar med allt från enskilda medarbetare ute på fältet som hemtjänsten och ensamarbetare i olika förvaltningar till krisledning och andra myndigheter. Upplägget skapar stor samhällsnytta för kommunens invånare.  

Urban Rönnqvist från MSB Rakel och ledningssystem och Christian Carlsson från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg samtalar om hur man lagt upp och utför sitt uppdrag och vilka nyttor och effekter det ger. Samtalet kommer även att belysa utvecklingen av nästa generations Rakel som bland ska erbjuda mobila datatjänster för att kunna dela dokument och större mängder data, bilder och video.

Språk

Svenska

Ämne

Cybersecurity, Information Security, Privacy

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Students
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Management
Municipality
Follow-up/Report of current status,
Information security
Government information

Föreläsare

Christian Carlsson Föreläsare

Utvecklingschef
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Christian Carlsson är utvecklingschef på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Urban Rönnqvist Föreläsare

kundansvarig
MSB

Urban Rönnqvist kundansvarig på MSB Rakel och ledningssystem för regionerna i norra Sverige när det gäller frågor om säkra kommunikationer som Rakel och SGSI.