Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Fokusrapport – Artificiell intelligens och e-hälsa

Fokusrapport – Artificiell intelligens och e-hälsa

Föreläsare: Michel Silvestri, Åke Nilsson

Spår: Datadriven vård och omsorgsförbättring

E-hälsomyndighetens fokusrapporter ska beskriva och diskutera ett aktuellt område som har betydelse för e-hälsoutvecklingen i Sverige, och därigenom bidra till uppfyllandet av Vision e-hälsa 2025.

AI ses av många som ett viktigt verktyg för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg. Samtidigt är användningen av detta verktyg inte helt okontroversiell. Ett flertal utmaningar och frågeställningar kan ses som hinder för en långsiktigt hållbar användning av AI inom e-hälsa. Detta är bakgrunden till att E-hälsomyndigheten har tagit fram ett diskussionsunderlag som belyser övergripande etiska och juridiska frågor, i synnerhet de som uppstår inom hälso- och sjukvård och omsorg, för att bidra till ökad kunskap på området. Även andra viktiga aspekter berörs, såsom kompetensförsörjning.

Vid denna presentation redogörs för de viktigaste delarna av rapporten som är framtagen av utredare Åke Nilsson och enhetschef Michel Silvestri.

Språk

Svenska

Ämne

AI

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Welfare development,
Innovation/research
Apps
Law, Judicial procedures
Patient safety
Ethics

Föreläsare

Profilbild för Michel Silvestri

Michel Silvestri Föreläsare

Enhetschef
E-hälsomyndigheten

Sedan april 2019 enhetschef vid E-hälsomyndighetens Samordningsavdelning. Legitimerad biomedicinsk analytiker och medicine doktor med bakgrund från forskning och pedagogiskt ledarskap vid Karolinska Institutet, tidigare landstingspolitiker i Stockholm med uppdrag i bl a hälso- och sjukvårdsnämnd, landstingsstyrelse samt forskningsberedning. Michel har också under en period varit chef för LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Genom sina olika uppdrag och funktioner har Michel samlat ett flertal perspektiv på digitalisering och e-hälsa, från akademi, klinisk verksamhet samt politiken.

Profilbild för Åke Nilsson

Åke Nilsson Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Åke Nilsson är utredare på E-hälsomyndigheten med lång erfarenhet av it i sjukvården och e-hälsa. Åke har erfarenhet av e-hälsa sedan 1987, till stor del inom industrin med utveckling och marknadsföring av journalsystem och kommunikationslösningar. Under flera år har Åke arbetat i det offentliga på SKR och Region Uppsala med kvalitetsregister, som utredare och projektledare. Åke har även varit delaktig i statliga utredningar.