Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Hur säkert är ditt digitala vårdmöte?

Hur säkert är ditt digitala vårdmöte?

Föreläsare: Anders Brunnström

Spår: Teknik

En väldigt talande bild som har florerat på nätet är en fråga om vad som verkligen har fått fart på digitaliseringen hos en organisation eller hos ett företag. Är det 1) CTO:n, X) VD:n eller 2) covid-19? Vi har sen en tid pratat om behovet av digitalisering. Samtidigt krävs det även förändring och allting kan ta lång tid med utredningar, beslut m.m. Däremot, i och med utbrottet av covid-19, har digitaliseringen fått sig en rejäl skjuts när allting har snabbats på. 

 

En av de stora förändringarna under pågående pandemi är de fysiska mötena som på en väldigt kort tid har gått över till att bli digitala. Redan innan pandemin ökade antalet digitala vårdmöten, speciellt för de nyetablerade aktörerna på marknaden, de s k 'nätdoktorerna'. Nu kan vi se att en tydlig framfart med digitala vårdmöten även hos de 'äldre' och mer traditionella vårdaktörerna. Detta har visat sig t ex på den amerikanska marknaden att investeringar i start-ups inom telemedicin inte kanske är den mest självklara investeringen. Hur långt har ni kommit med era digitala vårdmöten i er organisation? 

 

En annan större händelse förra året som hade en stor påverkan med den snabbt ökande digitaliseringen p g a pandemin var EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield. Kortfattat förklarat den överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA. Vad betyder detta för din organisation? Vad behöver vi ändra på för att fortsätta följa lagar och regler med hantering av data och speciellt när det handlar om känslig information med ex patientdata? För en vårdgivare är säkerhet och tillit A och O och det blir extra påtagligt i den digitala världen att det är mycket som kan gå fel, och det snabbt samt ha en oerhörd påverkan för den drabbade organisationen eller företaget. Ingen kan säga att det deras lösning är 100% säkert, utan det är upp till var och en att klargöra om detta är tillräckligt säkert för min organisation. Hur säkra är era digitala vårdmöten idag?

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Municipality
Law, Judicial procedures
Information security

Föreläsare

Profilbild för Anders Brunnström

Anders Brunnström Föreläsare

Key Account Manager - Healthcare & Life Science
Compodium

Ekonom med stort IT-intresse. Erfaren inom strategi- & ledningssystem, samverkans- & kommunikationsplattformar samt kunskapsstöd och content för hälsa & sjukvård och life science. I nuvarande roll ett stort fokus på säkra digitala möten, ex möte mellan kommun/region och dess invånare/patient där känslig information och sekretessbelagd uppgifter behandlas.