Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Digitala besök i primärvården i ett arbetsmiljöperspektiv – läkares erfarenheter

Digitala besök i primärvården i ett arbetsmiljöperspektiv – läkares erfarenheter Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 13:55 - 14:10 3. Live

Föreläsare: Hanna Fernemark

Spår: Nationella forskarnätverket för digital vård

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Idag har Sverige en rad olika former av kontakter mellan patienter (och anhöriga) och vårdpersonal (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog etc.) via en digital kanal/plattform. Vi finner digitala vårdmöten både hos specialister, i öppenvård och inom primärvården. 


Föredraget Digitala besök i primärvården i ett arbetsmiljöperspektiv – läkares erfarenheter bygger på vår intervjustudie med läkare som har varit, eller är verksamma inom digitala mottagningsverksamhet i Sverige. Majoriteten av deltagarna är distriktsläkare eller ST-läkare inom allmänmedicin. Intervjuerna fokuserar på arbetsmiljörelaterade aspekter av verksamheten mot bakgrund av att forskning visat att allmänläkare mår allt sämre på arbetet och sjukfrånvaron i psykiatriska diagnoser ökar. Resultaten av studien visar på att digitalt verksamma läkare upplever stor grad av kontroll över sin arbetssituation och att en positiv bild förmedlas beträffande att kunna kombinera digitala och fysiska patientmöten.


Se mer om det svenska forskarnätverket för digital vård på http://digitalcareresearch.se

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Management
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Hanna Fernemark

Hanna Fernemark Föreläsare

PhD student
Linköpings universitet

Hanna Fernemark, ST-läkare i allmänmedicin Lambohovs vårdcentral, Region Östergötland, och doktorand vid Linköpings universitet.