Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Capio Hemma: för ett friare och friskare liv

Capio Hemma: för ett friare och friskare liv

Föreläsare: Alex Jaranka

Spår: Egenmonitorering

Tjänster för egenmonitorering ger patient och vårdgivare möjlighet att komma närmare varandra; med hjälp av verktyg som asynkron chatt och video ökar tillgängligheten. Automatiserad överföring av mätvärden från patienten effektiviserar inhämtning av beslutsunderlag som i sin tur leder till bättre medicinsk kvalitet. Tolkning av mätvärden via algoritmer eliminerar stigmatisering av patienter baserad på kön, ålder och bakgrund; vilket leder till en mer rättvis vård. 

Capio Hemma har sedan 2018 anslutit ca 1500 patienter med kroniska sjukdomar inom primärvården, för att skapa förutsättningar för ett friare och friskare liv. 

Den här presentationen berättar om Capio Hemma och patienters upplevelse av egenmonitorering via egenmonitorering av patienter med kroniska sjukdomar inom primärvården.
Medel från Vinnova och Medtech4helth har finansierat projekt. 

Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.

Medtech4Health är ett nationellt Vinnova-finansierat strategiskt Innovationsprogram som startade 2016. I Medtech4Health samlas svensk medicinteknisk industri, regioner och landsting, patientorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor

för att skapa ett innovationssystem för medicinsk teknik. Med fokus på patienten stödjer Medtech4Health initiativ och projekt inom näringsliv, hälso- och sjukvård och akademin där flera av dessa aktörer ingår.Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Management
Innovation/research

Föreläsare

Profilbild för Alex Jaranka

Alex Jaranka Föreläsare

Innovation Manager
Capio Närsjukvård AB

Specialist läkare och doktorand med fokus på att skapa bättre tillgänglighet, effektivitet, medicinskt säkerhet och rättvis vård för alla patienter.