Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Gör rätt vid första försök! Det här behövs för att skaffa bästa möjliga beslutsunderlag inför implementering av hälso- och välfärdsteknik

Gör rätt vid första försök! Det här behövs för att skaffa bästa möjliga beslutsunderlag inför implementering av hälso- och välfärdsteknik

Föreläsare: Katarzyna Hess-Wiktor, Mattias Kyhlstedt, Matt Richardson, Sarah Wamala Andersson

Spår: Egenmonitorering

Det kan verka snårigt att fatta både stora och små beslut om inköp och implementering av hälso- och välfärdsteknik hos olika grupper, med många inblandade viljor, aktörer, utvecklare, rekommendationer, riktlinjer och regler. Här behövs konkreta, evidensbaserade metoder för att bedöma effektivitet, nytta, och ersättningsvärde, samt underlätta för framgångsrik implementering. Dessa kan ge trygghet i processen och minska oenighet, misstag, och förlorat värde. I detta seminarium berättar vi om hur man på ett systematiskt sätt kan använda evidensbaserade underlag för att fatta bästa möjliga beslut som ger värde för inblandade aktörer inklusive slutanvändaren, samt bygga effektiva processer och policyer med hållbarhet.

Det är viktigt att ha en tvärvetenskaplig ansats tidigt i processen för att säkerställa optimal användning av teknik. Många företag som utvecklar digitala lösningar har svårt att komma in eller stanna kvar i marknaden just för att de inte kan påvisa med relevant evidens på hur deras teknik kan ge nytta från olika perspektiv. Vi kommer att visa med konkreta exempel hur samarbetsforskning med teknikutvecklare kan säkerställa evidensen som krävs för att påvisa värdet och nytta.

Forskargruppen PREVIVE (Policy, Reimbursement, Evidence, Implementation, Value and Effectiveness in Health and Welfare Technology interventions) vid Mälardalens högskola, tillsammans med externa samarbetspartners, använder verkliga exempel och verktyg för att leda er genom stegen till att kunna fatta bästa möjliga beslut.
Språk

Svenska

Ämne

Decision Support

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Management
Municipality

Föreläsare

Profilbild för Katarzyna Hess-Wiktor

Katarzyna Hess-Wiktor Föreläsare

VD
Minnity

Katarzyna Hess-Wiktor är doktor i psykologi och delgrundare och vd i företaget Minnity, som arbetar med app-baserade och individualiserade arbetsverktyg och utbildningsplattformar inom vård och omsorg.

Profilbild för Mattias Kyhlstedt

Mattias Kyhlstedt Föreläsare

Vd
HealthCare Outcomes Institute Sweden / Synergus RWE

Mattias Kyhlstedt är vd för HealthCare Outcomes Institute Sweden AB, ett företag baserat på socialt entreprenörskap med målet att främja samarbete kring hur man förbättrar utfall inom vård och omsorg. Han är även huvudperson i Synergus RWE, som konsulterar inom hälsorelaterade marknadsfrågor, med inriktningen att skapa värde för samhället.

Profilbild för Matt Richardson

Matt Richardson Föreläsare

Forskare
Mälardalens högskola

Matt Richardson är fysiologidoktor och seniorforskare inom hälso- och välfärdsteknik hos Mälardalens högskola. Han har tidigare varit Chef för kunskapsutveckling hos Statens folkhälsoinstitut och har arbetat internationellt med evidensfrågor i folkhälsoarbetet.

Profilbild för Sarah Wamala Andersson

Sarah Wamala Andersson Föreläsare

Professor i hälso- och välfärdsteknik
Mälardalens högskola

Sarah Wamala Andersson är professor i hälso- och välfärdsteknik hos Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit generaldirektör på Statens folkhälsoinstitut och Professor i Health Policy and Leadership på Karolinska Institutet. Hon har varit forskare och rådgivare till flera internationella hälso- och medicinföretag avseende "real world evidence".