Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Bortom eldsjälen - att lämna över en stabil och hållbar egenmonitorering

Bortom eldsjälen - att lämna över en stabil och hållbar egenmonitorering

Föreläsare: Erik Reinicke

Spår: Egenmonitorering

Region Östergötland har som ambition att bedriva egenmonitorering för multisjuka äldre med kroniska sjukdomar. Målbilden är att vårdformen ska implementeras och att den ska ta hand om 5000-10000 patienter. För att göra detta har projektet "Ekosystem för e-Hälsa" skapats med stöd ifrån Vinnova. Projektet har genomfört arbetet med behovsdrivet arbetssätt med utgångspunkt i en samlad behovskartläggning. Utifrån denna kartläggning har regionen upphandlat ett It-stöd, skapat arbetsprocesser och införandematerial. Tillsammans med vårdverksamheten har implementationen startat och engagerat sjuksköterskor, läkare, leverantör och inte minst patienter. Fortsatt med ett utforskande och behovsdrivet arbetssätt. Mitt under uppstarten slog Covid 19 till och vården fick totalt ställa om fokus vilket påverkade införandet. Nu är projektet i sin planerade slutfas och egenmonitorering är ett strategiskt spår i arbetet med Nära vård. Men utmaningarna kvarstår och måste övervinnas att lämna helt eller delvis kända arbetssätt och arbeta på nya sätt för att möta sjukvårdens framtida och nuvarande utmaningar. Att lämna över en implementation av en vårdform från ett projekt till ordinarie verksamhet - att komma bortom eldsjälen.

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Welfare development,
Management
Innovation/research

Föreläsare

Profilbild för Erik Reinicke

Erik Reinicke Föreläsare

Projektledare
Region Östergötland

Erik Reinicke är sjuksköterska i grunden och har huvudsakligen arbetat som chef och ledare inom vårdverksamhet och IT. Nu leder Erik ”Ekosystem för e-Hälsa”, ett projekt inom Innovationsmotorerna. Projektets mål är att skapa ” En hälso- och sjukvård som med hjälp av modern teknologi skapar förutsättningar för en preventiv egenvård, där patienter med kroniska sjukdomar i många fall kan vårdas eller vårda sig själva i hemmet, med samma medicinska säkerhet som om de var på sjukhus.” Rent konkret handlar det om att implementera en vårdform med egenmonitorering för 5-10000 patienter i Region Östergötland.