Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för LIKA Socialtjänst -hur kan ett självskattningsverktyg ge stöd i utvecklingen

LIKA Socialtjänst -hur kan ett självskattningsverktyg ge stöd i utvecklingen

Föreläsare: Ann-Charlotte Klaren, Sandra West

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

Verktyget LIKA-Socialtjänst är ett självskattningsverktyg som kan bidra till systematiskt arbete med digitalisering och införande av välfärdsteknik. I det här seminariet svarar Sandra West, utvecklingsledare digitalisering Lunds kommun, på frågor om hur kommunen lyckats med sin digitala utveckling tack vare verktyget LIKA socialtjänst. Sandra och Ann-Charlotte arbetar båda i SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik.

Målgrupp: chefer, utvecklare, digitaliseringsansvariga och strateger.


Språk

Svenska

Ämne

Municipality eHealth

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Municipality
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Ann-Charlotte Klaren

Ann-Charlotte Klaren Föreläsare

Projektledare
Sveriges Kommuner och Regioner

Ann-Charlotte arbetar som projektledare på SKRs Kompetenscentrum välfärdsteknik som stöttar landets kommuner i införande av välfärdsteknik. Ann-Charlotte har en bakgrund som handläggare, verksamhetsutvecklare och IT- strateg med många års erfarenhet från kommunal vård och omsorg i Skara. De senaste åren har hon arbetat som eHälsosamordnare för Skaraborgskommunalförbund och senare VästKom.

Profilbild för Sandra West

Sandra West Föreläsare

Utvecklingsledare digitalisering
Lunds kommun

Jag arbetar sedan 3 år tillbaka som utvecklingsledare inom digitalisering på Vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun. Tidigare har jag arbetat som sjuksköterska och med verksamhetsutveckling inom primärvården. Jag brinner för utvecklings- och förbättringsarbete med målet att nå en hög nytta och effektivt utnyttjande av befintliga resurser där fokus är på kommunmedborgare, brukare, anhöriga och medarbetare. Jag tror också starkt på samverkan och därför är det extra roligt att Lund är en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering och en del av Kompetenscenter välfärdsteknik under åren 2020-2022.