Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Implementation av ett digitalt hjärtrehabilitationsprogram. Det krävs mer än teknik!

Implementation av ett digitalt hjärtrehabilitationsprogram. Det krävs mer än teknik!

Föreläsare: Manuel Gonzalez

Spår: Rehabilitering

Användning av digitala lösningar inom hjärtsjukvård har gått i rasande takt p.ga Covid 19 pandemin. Digitalisering handlar om en transformation av nuvarande arbetssätt och inte enbart om en omvandling från analog till digitalt. I många fall har det inte varit enkelt att implementera dessa nya arbetssätt med de befintliga resurserna. Denna presentation kommer att belysa exempel på fungerande digitala tjänster inom hjärtsjukvård och evidens som står bakom dem. Jag kommer, utifrån egna erfarenheter, att kasta ljus på vilka utmaningar som kan finnas och hur dessa tjänster kan integreras i den vardagliga verksamheten, även i post Covid eran. Även exempel på innovativa projekt som försöker förändra nuvarande arbetsmodeller, inkl. EU samarbete, skall ges.

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Education (verification)
Welfare development,
Innovation/research
Apps

Föreläsare

Manuel Gonzalez Föreläsare

Överläkare
Region Västerbotten-Umeå Universitet

Dr Manuel Gonzalez-Garcia is a specialist in general medicine and cardiology. He holds a PhD in cardiology since 2013 and has completed Postdoctoral studies in eHealth (2017-2019) at the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) in Brisbane, Australia (AU). He is currently appointed at the Epidemiology and Global Health Institution at the University of Umeå, Sweden, collaborating in the development of several studies in Sweden and overseas. He holds an Honorary Senior Lecturer position at the University of Queensland, AU.
Manuel is employed as senior practicing cardiologist at the University Hospital of Norrland, Umeå, Sweden. Over the course of his career, Manuel’s activity has focused on the use of eHealth to deliver cost-effective care for chronic heart disease’s patients and its practical integration in daily health care activities, especially in home-based monitoring and rehabilitation programs. Currently, Manuel is developing a digital (on-line) heart rehabilitation program supported by Uminova Innovation and the University of Umeå.