Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för En lyckad digital omställning för Barnsjukhus Martina

En lyckad digital omställning för Barnsjukhus Martina

Föreläsare: Anna Carleborg, Anna Österberg

Spår: Covid19

När pandemin slog till prioriterades vården till att förbereda sig för att isolera och behandla patienter med covid-19. Stora delar av vården stod istället helt still eftersom patienter inte längre får besöka vården med symtom och många vårdpersonal får stanna hemma på grund av milda förkylningssymtom. Patienter med kroniska sjukdomar som behöver regelbunden vård fick inställda besök. Detta medför stora konsekvenser för kroniker och därför valde Barnsjukhus Martina istället att erbjuda digitala videomöten med sina patienter. 


För att kunna erbjuda digital vård på bästa sätt till sina patienter valde de att installera en kamera på samtliga vårdpersonals datorer. Sedan identifierade de vilka patientgrupper som de hade möjlighet att ta hand om på distans medan de andra fick hjälp fysiskt via ett vårdtält utanför med komplett skyddsutrustning. 
Barnsjuksköterska Anna Österberg såg att hon fortfarande hade möjlighet att kunna hjälpa barn och ungdomar med astma och allergi via video. Många mottagningar som gör spirometri till vardags slutade helt under pandemin då det är en stor smittorisk både för vårdpersonal och patient att utföra vissa undersökningar. Barnsjukhus Martina startade igång ett samarbete med AsthmaTuner där patienten via video kan blåsa spirometri med reversibilitet, göra utredningskurva och få en behandlingsplan direkt skickad till mobilen. Anna började också med eksem-skola på distans och märkte att detta var väldigt positivt då patienten verkligen fick lära sig rätt teknik bättre än på plats då de själva får öva samtidigt utan hjälp från vårdpersonal. 


Till en följd av detta märktes det snabbt att mycket av de digitala uppföljningarna kan skötas helt digitalt och barnsjuksköterska Anna Österberg valde att jobba delvis hemifrån några dagar i veckan. Detta för att minska smittspridning på arbetsplatsen, inte behöva åka kollektivt under pandemin och för att kunna arbeta även de dagar hon hade milda förkylningssymtom. 


Barnsjuksköterska Anna Österberg berättar om den digitala transformation som mottagningen blixtsnabbt ändrade om till och visar hur en lyckad uppföljning kan se ut på distans via en demo live.

Språk

Svenska

Ämne

Implementation

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Apps

Föreläsare

Profilbild för Anna Carleborg

Anna Carleborg Föreläsare

Specialistsjuksköterska

Anna Österberg Föreläsare

Barnsjuksköterska
Martina barnsjukhus

Erfarenhetsåterkoppling från barnsjuksköterska Anna Österberg om den digitala transformation som snabbspolades fram att utföras på några veckor istället för år.