Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Patienten som medskapare av sin vårddokumentation

Patienten som medskapare av sin vårddokumentation Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 16:20 - 16:40 1. Live

Föreläsare: Anna Saur Öberg, Carl Johan Orre, Harald Roos

Spår: Framtidens omsorg och vård

Vården kretsar kring patienterna. Trots detta utvecklas hälso- och sjukvården vanligtvis utifrån professionella uppfattningar om hur vård ska levereras och dokumenteras.  

Region Skåne har anlitat patienter som jobbar tillsammans med vårdpersonal i utformningen av framtidens arbetsprocesser, där vårddokumentation är en viktig del.

Språk

Svenska

Ämne

Cutting-edge health and medical technology

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Municipality
Documentation,

Föreläsare

Profilbild för Anna Saur Öberg

Anna Saur Öberg Föreläsare

Patient- och medborgaransvarig, Skånes Digitala Vårdsystem, SDV.
Region Skåne

Anna har lång erfarenhet från sjukvården. Först som specialistsjuksköterska i anestesi och har därefter arbetat mycket med kvalitetsfrågor. Senaste åren har hon varit chef för patientsäkerhet på Skånes universitetssjukvård.

Profilbild för Carl Johan Orre

Carl Johan Orre Föreläsare

Patient och närståenderepresentant
Malmö Universitet

Patientrepresentant i ledningsgruppen för Helsingborgs lasarett. Universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, och är programledare för it och ekonomiprogrammet.

Harald Roos Föreläsare

Ordförande styrgruppen för Skånes digitala vårdsystem, SDV.
Region Skåne

Harald Roos är läkare, ortoped, docent och varit chef i 20 år, senast som förvaltningschef för Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg. Nu är han aktiv ordförande i det största omställningsprojektet i Region Skånes historia.