Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Digitalisering under Covid-19 - innovation och förändringsförmåga i kristid

Digitalisering under Covid-19 - innovation och förändringsförmåga i kristid

Föreläsare: Petter Tuorda, Unn Hellberg

Spår: Covid19

Cederkliniken Praktikertjänst i Piteå är inte främmande för förändring. Vårdcentralen har tidigare drivit igenom flera parallella förändringsprojekt för att komma till bukt med effektivitets- och lönsamhetsproblem i verksamheten. Med den erfarenheten i bagaget har verksamheten en kultur präglad av hög innovations- och förändringsförmåga. Då Covid-19 begränsade möjligheterna att ta emot patienter fysiskt har Cederkliniken via sin anpassningsförmåga snabbt kunnat ställa om verksamheten till att integrera digital och fysisk vård till en för patienten sammanhängande enhet. 

Trots ansträngt bemanningsläge har Cederkliniken Praktikertjänst därmed kunnat bibehålla en god tillgänglighet under i princip hela pandemin. De har bland annat:

  • Skapat en smartare resursfördelning genom effektivare hantering av administrativa ärenden
  • Fått effektivare fysiska besök - Cederkliniken inhämtar information automatiskt från patienten inför sjukskrivning, receptförskrivning och mycket mer. Genom att inhämta informationen digitalt sparas tid och kompetens som kan fördelas dit den behövs
  • tagit fram nya resurseffektiva sätt att arbeta kring nydebuterade åkommor, t.ex. hypertoni
  • Utvecklat metoder för att stärka patientens ställning och kunskap via digitala hjälpmedel
  • Omhändertagande av kroniker och riskgrupper under pandemin 
  • Ökat fokus på förebyggande arbete kring levnadsvanor trots pandemin
  • Att de anställda kunde arbeta hemifrån och hjälpa patienter digitalt samt ett effektivt samarbete mellan verksamhetens olika professioner gjorde att man kunde tillvarata de resurser som fanns tillgängliga på ett så optimalt sätt som möjligt. 

Ta del av fler innovativa exempel på hur Cederkliniken Praktikertjänst ställt om verksamheten när Petter Tuorda, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Cederkliniken berättar om den förändringsresa som kulminerade i den snabba omställning som krävdes under år 2020. 
Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Innovation/research
Usability

Föreläsare

Petter Tuorda Föreläsare

Verksamhetschef
Cederkliniken Praktikertjänst

Verksamhetschef på Cederkliniken Praktikertjänst i Piteå sedan 2015. Leg läkare, specialist i allmänmedicin.

Profilbild för Unn Hellberg

Unn Hellberg Föreläsare

Chief Operating Officer
Doctrin AB

Doctrin är ett företag som hjälper vårdgivare digitalisera sin verksamhet och införa digifysik vård.