Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Pandemi och e-hälsa med utgångspunkt i E-hälsomyndighetens Årsrapport 2020

Pandemi och e-hälsa med utgångspunkt i E-hälsomyndighetens Årsrapport 2020

Föreläsare: Max Herulf

Spår: Covid19

Snabb digital omställning var möjlig på grund av att bland annat: Tekniska lösningar fanns redan på plats, alla aktörer ville samma sak, snabbt ändrade ersättningssystem, ”Vi löser det ekonomiska/juridiska/formella sedan”.

Genombrott för nya sätt att hantera och kommunicera data: Databaser, dashboards och kvalitetsregister. Data som samlas in inom vården har använts på nya sätt, i Sverige och i världen. Exempelvis har uppgifterna i Svenska intensivvårdsregistret nått ut till en större krets och använts som ett mått på hur belastningen på sjukvården sett ut.

Normer har förändrats på kort tid – till exempel distansarbete med videomöten.

Inom vård, omsorg och socialtjänst fanns förhållandevis goda förutsättningar för att snabbt ställa om till en mer digital verksamhet. 

Hinder och möjligheter för fortsatt utveckling?

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Management
Municipality
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Government information

Föreläsare

Profilbild för Max Herulf

Max Herulf Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Max Herulf har bakgrund som läkare, forskare och konsult inom sjukvårdsnära teknik. Han arbetar sedan 2020 på E-hälsomyndigheten.