Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Lyckas med välfärdsteknik - framgångsrik implementering av fyra olika tjänster

Lyckas med välfärdsteknik - framgångsrik implementering av fyra olika tjänster

Föreläsare: Elisabeth Kjellin

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

Står er verksamhet inför ett införande av mobila trygghetslarm, digital tillsyn, digitala lås eller läkemedelsautomater? Eller vill ni öka användningen av redan införda tjänster? 

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik tar under 2021 fram konkret stöd för lyckat breddinförande av just dessa fyra tjänster. 

Vid seminariet får du:

- en presentation av stödet, med exempel från införande av mobila trygghetslarm 

- tips på hur du kan använda det i er verksamhet

- ta del av modellkommunen Karlstads tips för ett lyckat införande av mobila trygghetslarm




Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Municipality

Föreläsare

Profilbild för Elisabeth Kjellin

Elisabeth Kjellin Föreläsare

Projektledare
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Elisabeth arbetar som projektledare på SKRs Kompetenscentrum välfärdsteknik som stöttar landets kommuner i införande av välfärdsteknik. Elisabeth har en bakgrund som leg sjukgymnast med många års erfarenhet från kommunal äldreomsorg. De senaste åren har hon arbetat som projektledare i vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad. Där startade hon upp och drev en testbädd för nya innovationer för äldre och personer med funktionsnedsättning.