Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Krisen – en katalysator för nya, digitala arbetssätt inom vården!?

Krisen – en katalysator för nya, digitala arbetssätt inom vården!?

Föreläsare: Thomas Bergqwist

Spår: Covid19

Efterfrågan på digitala verktyg inom hälso- och sjukvården har vuxit lavinartat under pandemin. 

Evidensbaserade eHälsolösningar spelar en viktig roll både vad gäller Covid-19-patienter och andra patienter som är i behov av distansuppföljning. Fördelarna av att flytta vård till hemmet och att utbyta vårddata mellan patient och vårdgivare på distans i vissa områden inom hälso- och sjukvården har blivit uppenbara och nödvändiga under pandemin. Möjlighet till tidigare hemgång, på distans kunna övervaka riskpatienter, minskad fysisk närvaro vid vårdinrättningar och därmed minskad smittorisk är några av fördelarna. 

Dessutom gynnas personer med kroniska besvär eller andra långvariga förlopp av att ha en kontinuerlig kontakt och lättillgängliga kommunikationsvägar med vårdgivaren. Forskning och egen erfarenhet har visat att den kontinuerliga kontakten ökar känslan av trygghet och gör att patienter tar ett större egenansvar. Det i sin tur minskar återinläggningar och akutbesök. 

Välkommen att lyssna på erfarenhetsåterkopplingar från verkligenheten, hur evidensbaserade digitala lösningar gör skillnad i en pressad vårdsituation och hur vi gemensamt kan blicka framåt.


Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Education (verification)
Patient centration
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Thomas Bergqwist

Thomas Bergqwist FöreläsareUtställare

Vd och grundare
Cross Technology Solutions

Thomas Bergqwist är vd och grundare av det prisbelönta scale-up bolag Cross Technology Solutions AB som utvecklar eHälsoplattformen LifePod. LifePod är en flexibel digital plattform för distansuppföljning av patienter med olika långvariga förlopp. Thomas har lång erfarenhet av arbete inom kvalitetssäkring på ledande bolag inom medicinteknik, IT och flygindustri. Han är en sann entreprenör, visionär och samhällsförändrare.