Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Egenmonitorering - leverantörsperspektiv

Egenmonitorering - leverantörsperspektiv

Föreläsare: Henrik Schildt

Spår: Egenmonitorering

Egenmonitorering är fortfarande ett tämligen omoget område, som präglas av ett ömsesidigt lärande och en till viss del rörlig behovsbild. Det medför att regionerna tar korta utvecklingskliv och är försiktiga i sina investeringar. Å andra sidan är kraven i upphandlingarna långtgående och kostnadsdrivande för de bolag som ska leverera tekniklösningarna. Vad innebär den här situationen för leverantörerna? För att ta reda mer kring detta har jag intervjuat ett antal leverantörer och presenterar under passet deras perspektiv på situationen. 


Utan att avslöja för mycket så finns det en hel del frustration och oro kring framtiden. Vi har en situation med ett område som av regionerna lyfts fram som ett viktigt utvecklingsområde för framtidens hälso- och sjukvård (och omsorg), men med tämligen krassliga leverantörer. Ska Sverige bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter 2025 måste det finnas en sund marknad för leverantörerna, så att de får förutsättningar att att bidra med bästa möjliga lösningar. Under presentation kommer jag utveckla vad jag tror att det krävs för att accelerera utvecklingen. 

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration

Föreläsare

Profilbild för Henrik Schildt

Henrik Schildt Föreläsare

Branschexpert Hälso- och sjukvård
PwC

Henrik Schildt är branschexpert hälso- och sjukvård på PwC. Han har mer än 25 års erfarenhet av digitalisering och verksamhetsutveckling, varav 16 inom hälso- och sjukvård. Han har varvat rollen som konsult med olika ledande positioner i landsting/region.