Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Låt patienten slippa vänta i ovisshet – oavsett vilket digitalt sätt patienten väljer för kontakt

Låt patienten slippa vänta i ovisshet – oavsett vilket digitalt sätt patienten väljer för kontakt Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 15:50 - 16:15 3. Live

Utställare: Aurora Innovation AB

Föreläsare: Anna-Karin Edstedt Bonamy, Fredrik Koffner, Martin Ingels, Thomas Fritz, Tuija Peltonen

Spår: Införande

Digitaliseringen skapar nya möjligheter (ex: digital anamnes, egenmonitorering) för patienten då spontana behov att få kontakt med vården uppstår.

Patientens och vårdens behov vid dessa spontana kontaktförsök är emellertid de samma som uppstår då kontakt tas per telefon. Om nya digitala inkommande kanaler integreras med Aurora teleQ så uppstår möjligheten att förena det bästa av alla världar.

 

Möjligheterna som uppstår diskuteras med Tuija Peltonen (Digital verksamhetsutvecklare, Capio Närsjukvård AB), Thomas Fritz (Digitaliseringsstrateg, Region Västerbotten), Fredrik Koeffner (CCO, Cuviva AB), Anna-Karin Edstedt Bonamy (VD, Doctrin AB) och Martin Ingels (VD, Aurora Innovation AB)


Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Patient centration

Föreläsare

Anna-Karin Edstedt Bonamy Föreläsare

VD, Doctrin AB

Profilbild för Fredrik Koffner

Fredrik Koffner FöreläsareUtställare

CCO & Co-founder
Cuviva

CCO och grundare till Cuviva.
Cuviva är ett värderingsdrivet innovationsbolag inom e-hälsa som utvecklar digitala ekosystem för vård och omsorg. Företaget har särskilt fokus på den patientgrupp som står för mer än hälften av samhällets vårdkostnader; sköra äldre med kroniska sjukdomstillstånd, i åldrar från 65 år och uppåt. Cuvivas vision är att bidra till demokratisk digitalisering för jämlik vård och omsorg.

Profilbild för Martin Ingels

Martin Ingels FöreläsareUtställare

VD
Aurora Innovation AB

VD på Aurora Innovation sedan oktober 2019.

Bakgrund från Ericsson, egna äventyr inom riskkapital, Vattenfall och senast Karolinska Universitetssjukhuset.

Civilingenjör, teknisk fysik från Lund, och MBA från INSEAD, Frankrike.

Profilbild för Thomas Fritz

Thomas Fritz Föreläsare

Digitaliseringsstrateg, God och nära vård
Region Västerbotten

Thomas arbetar övergripande med att förverkliga uppsatta mål i Region Västerbottens arbete med digitalisering, med särskilt fokus på omställningsarbetet för god och nära vård. Arbetar med att hålla ihop utvecklingen nationellt och regionalt av digitala tjänster, främst kopplat till Ineras tjänster. Stödjer och driver initiativ för att utveckla digitala tjänster, verktyg och processer som underlättar och skapar mervärde för verksamheternas arbete med invånaren. Leder arbetet med att revidera regionens digitaliseringsstrategi som ska vara klar under våren 2021.

Tuija Peltonen Föreläsare

Digital verksamhetsutvecklare, Capio Närsjukvård AB