Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för DigITSU – Digital kompetensutveckling under pandemin

DigITSU – Digital kompetensutveckling under pandemin

Föreläsare: Christian Colldén

Spår: Framtidens omsorg och vård

DigITSU är Sahlgrenska Universitetssjukhusets satsning på att höja alla 17 000 medarbetares digitala kompetensens och organisationens digitala mognad. Projektet, som delfinansieras av Europeiska Socialfonden, startade formellt i september 2020 och planen var att åstadkomma kompetenshöjning och praktiska förändringar i arbetssätt genom informerad dialog i grupper på varje arbetsplats. Men med pandemin kom helt nya förutsättningar för att mötas fysiskt samtidigt som arbetsbelastningen på många håll ökat kraftigt. Ställda inför akuta vårdproblem och oro över en eskalerande smittspridning är det inte alltid enkelt eller givet för verksamheter att prioritera bred kompetensutveckling. Samtidigt har digitaliseringen fått bra skjuts framåt av pandemin och det finns många bra exempel och lärdomar att sprida och vidmakthålla, även när förutsättningarna sakta återgår till mer av ett normalläge.När pandemin tog fart igenom under november 2020 tvingades DigITSU snabbt ställa om och anpassa upplägget för sin planering till de nya förutsättningarna. Både för att hantera nya hinder och för att dra nytta av läget. I detta seminarium presenteras hur satsningen genomförts och våra lärdomar efter den första av tre terminer som projektet ska pågå.
Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Education (verification)
Management

Föreläsare

Profilbild för Christian Colldén

Christian Colldén Föreläsare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Christian Colldén är läkare och psykiater med lång erfarenhet som chef inom psykosvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han leder nu projekten DigITSU och Digital Omställning av Psykiatrin, samt är tf chef över ePsykiatrienheten inom sjukhuset.

Han är också doktorand vid Centre for Healthcare Improvement inom Chalmers i Göteborg, där han forskar på ledning och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården.