Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Digifysiska vårdkontakter ökar tryggheten för personer på särskilda boenden

Digifysiska vårdkontakter ökar tryggheten för personer på särskilda boenden

Föreläsare: Livia Holm, Mona Jonsson, Oksana Renström, Thomas Fritz

Projektet Digifysiska vårdkontakter ska skapa trygghet för medborgare som bor i särskilda boenden och deras anhöriga i Region Västerbottens närsjukvårdsområde södra Lappland. Projektet vill hantera utmaningen och öka dessa medborgares förtroende för vård och omsorg genom kombinationen av digitala och fysiska vårdtjänster.

Sveriges hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. En demografi med åldrande befolkning, svårigheter med kompetensförsörjning och omställning till digitala system ger möjligheter men ställer också stora krav på hantering, rutiner och samverkan. 

Personer som bor på särskilda boenden är oftast äldre och multisjuka med stora fysiska eller kognitiva svårigheter att klara ett eget boende och behov av kontinuerlig hjälp och stöd. För dessa personer är läkarkontinuitet en viktig del av behandlingen, något som tyvärr saknas i många av glesbygdskommuner.

Vi vill med projektet skapa en trygghet för medborgare som bor i särskilda boenden och deras anhöriga i Region Västerbottens närsjukvårdsområde södra Lappland. Denna grupp påverkas kraftigt av att inte få en kontinuitet i läkarkontakter, vilket beror på att man tvingas använda stafettläkare i området för att hantera bristen på läkare.

Projektet vill hantera utmaningen och öka dessa medborgares förtroende för vård och omsorg genom kombinationen av digitala och fysiska vårdtjänster.

Projektpartners förutom RISE är Glesbygdsmedicinskt Centrum, Region Västerbotten, Malå kommun, KRY och plattformen Civic Tech.

Vinnovas program Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor finansierar detta projekt.


Språk

Svenska

Ämne

Healthcare Services

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Municipality
Test/validation
Patient safety
Information security
Usability

Föreläsare

Profilbild för Livia Holm

Livia Holm Föreläsare

Utvecklingschef
Kry

Livia Holm är Utvecklingschef på KRY. Som en av Krys första anställda har hon varit med och drivit tjänstens lansering och vidareutveckling, såväl i Sverige som internationellt, från start. Idag sitter hon i Krys ledningsgrupp och är även ideellt engagerad som styrelseledamot i bland annat Forum för Health Policy samt Vinnväxtprojektet Digital Well Arena. Hon representerar också Kry i projektet “Digifysiska vårdkontakter för ökad trygghet för personer på särskilda boenden” i Region Västerbotten. Livia har en akademisk bakgrund inom sociologi, psykologi och nationalekonomi från University of Cambridge och har tidigare arbetat med policyfrågor kopplat till folkhälsa, asylrätt och våldsprevention.

Profilbild för Mona Jonsson

Mona Jonsson Föreläsare

E-hälsostrateg
RISE Research Institutes of Sweden

Mona Jonsson är ehälso-strateg och projektledare på RISE forskningsinstitut sedan 6 år tillbaka. Mona är projektledare i projektet Digifysiska vårdkontakter. Hon driver dessutom olika nationella och internationella projekt som ska bidra till breddinförande av nya arbetssätt och ny teknik hos regioner och kommuner. Hon är certifierad förändringsledare Prosci. Hon har tidigare stöttat företag inom ehälsa, välfärdsteknik, medicinteknik för att öka möjligheterna till lyckad implementering inom vård och omsorg. Brinner för att nya arbetssätt och ny teknik ska bidra till att lösa utmaningarna vi står inför med en åldrande befolkning.

Profilbild för Oksana Renström

Oksana Renström Föreläsare

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Malå Kommun

Oksana är utbildad sjuksköterska i Ryssland. Hon har arbetat på sjukstugan i Malå under flera år. Därefter som sjuksköterska inom äldreomsorgen i Malå kommun. Numera är hon
medicinskt ansvarig sjuksköterska i Malå kommun. Sedan 2016 är hennes huvuduppgifter är patientsäkerhet och kvalitetsarbete. Oksana deltar i projektet.

Profilbild för Thomas Fritz

Thomas Fritz Föreläsare

Digitaliseringsstrateg, God och nära vård
Region Västerbotten

Thomas arbetar övergripande med att förverkliga uppsatta mål i Region Västerbottens arbete med digitalisering, med särskilt fokus på omställningsarbetet för god och nära vård. Arbetar med att hålla ihop utvecklingen nationellt och regionalt av digitala tjänster, främst kopplat till Ineras tjänster. Stödjer och driver initiativ för att utveckla digitala tjänster, verktyg och processer som underlättar och skapar mervärde för verksamheternas arbete med invånaren. Leder arbetet med att revidera regionens digitaliseringsstrategi som ska vara klar under våren 2021.