Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Digitaliseringens arbetsmiljöeffekter för sjuksköterskor i slutenvård

Digitaliseringens arbetsmiljöeffekter för sjuksköterskor i slutenvård

Föreläsare: Minna Salminen-Karlsson

Spår: Framtidens omsorg och vård

Föreläsningen om IT och sjuksköterskors arbetsmiljö kombinerar kunskaper om sjuksköterskors arbete och arbetsmiljö med vad vi vet om digitala verktygs påverkan på arbetsmiljön. Digitaliseringen av vården påverkar alla vårdprofessioners arbetsmiljö, delvis på olika sätt, och negativa effekter på arbetsmiljön kan både minska effektiviteten i vården och öka personalens sjukfrånvaro. Också arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på det sätt som digitalisering tillåts påverka arbetsmiljön. 


Behovet att se på digitala verktyg specifikt i sjuksköterskors arbetsmiljö i slutenvård föranleds av att sjuksköterskors arbete och arbetsmiljö är ovanligt komplexa. Det finns brist på sjuksköterskor och de, liksom vården i stort, möter nya utmaningar, varför det är angeläget att digitaliseringen på bästa möjliga sätt stödjer dem i deras arbete. Framför allt skall digitaliseringen inte påverka deras arbetsmiljö negativt, så att effektiviteten minskar och sjukfrånvaron ökar. 


Föreläsningen presenterar ett ramverk av begrepp som kan användas när digitaliseringens effekter på sjuksköterskornas arbetsmiljö skall förstås, för att skapa system som främjar en positiv arbetsmiljö för denna nyckelgrupp i vården. Det är olika aspekter av interaktionen mellan sjuksköterskan och digitala system eller verktyg som är i fokus, men denna interaktion är en del av ett vårdarbete som utförs i ett sammanhang. Därför beskriver föreläsningen också sjuksköterskornas arbetsmiljö generellt och särskilt sådana aspekter som har direkt betydelse i det arbete som digitala system skall underlätta. Denna förståelse är nödvändig för att förstå vilka särskilda krav denna miljö ställer på IT-system. 


Också ekonomiska aspekter med att skapa och implementera ändamålsenliga system behandlas. Avslutningsvis presenteras en övergripande ”vision” av välfungerande IT-system i en hållbar arbetsmiljö – med effektiv och säker vård.

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers

Nyckelord

Management
Usability

Föreläsare

Profilbild för Minna Salminen-Karlsson

Minna Salminen-Karlsson Föreläsare

Uppsala Universitet

Jag har forskat i snart 30 år om genus och teknik, framför allt datateknik, i olika slags utbildningar och organisationer. Sjukvården är den mest komplexa organisation jag stött på, med de häftigaste utmaningarna.