Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Nära vård

Just nu pågår omställningen till Nära vård. Digitaliseringen av kommunal och regional primärvård är avgörande för omställningen. Uppföljningar visar att digitaliseringen går långsamt, även om pandemin påverkat utvecklingen i positiv riktning. Patientens delaktighet i sin egen vård, vårdens tillgänghet och samordning av patientens insatser underlättas av digitala lösningar. Samtidigt som medarbetarnas kompetens måste gå hand i hand med utvecklingen.

 

I detta spår synliggör vi kopplingen mellan digitaliseringen och omställningen till nära vård. Vi presenterar stöd för omställningen och ger exempel på hur kommuner och regioner har påbörjat användningen av dem. Med det vill vi bidra till att deltagarna får med sig konkreta exempel på utveckling av arbetssätt inom vård och omsorg. 

 

Spåret riktar sig till verksamhetschefer/utvecklare inom kommunal och regional vård och omsorg.

Alla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord